Olgu Sunumu

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Olağan Dışı Şüpheli: Herpetik Ensefalit

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-06-054

  • Yusuf İpek
  • Rauf Gül
  • Mehmet Ali Turgut
  • Berna Kaya Uğur

Gönderim Tarihi: 06.07.2023 Kabul Tarihi: 10.08.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(4):396-399

Herpes simpleks virüsü (HSV) akut, sporadik viral ensefalitlerin en sık etkenidir. Genellikle latent virüsün aktivasyonu söz konusudur. Ani başlayan ateş ve özellikle temporal lob tutulumu HSV ensefalitinin tipik klinik özellikleridir. Bu yazımızda spinal anestezi sonrası meningoensefalitte, olağan dışı bir etken olan herpetik ensefalit olgusunu sunmayı amaçladık. Cerrahi sonrası 5. günde şiddetli baş ağrısı, konvülziyon gelişen hastanın vücut ısısı 38,3 °C ve ense sertliği geliştiği görüldü. Klinik, laboratuvar ve manyetik rezonans görüntüleme ile herpes ensefaliti tanısı konulan hastaya hızla asiklovir tedavisi başlandı. Hasta 14. gün şifa ile evine taburcu edildi. Spinal anestezi sonrası postoperatif dönemde görülen bilinç kaybı ve ateşli konvülsiyonlar her zaman bakteriyel menenjite bağlı olmayabilir, ancak bazen HSV ile ilişkili akut herpetik ensefalite bağlı olabilir. Hızlı teşhis ve tedavi hayat kurtarıcıdır.

Anahtar Kelimeler: Asiklovir, ensefalit, herpes simpleks, spinal anestezi

Tam Metin (İngilizce)