Yayınlanacak Makale

Olgu Sunumu

Kadın Genital Sünnetinin Uzun Vadeli Komplikasyonları - Klitoral Epidermoid İnklüzyon Kisti
 • Hilal Aktürk
 • Mustafa Cengiz Dura
 • Berk Gürsoy
 • Waseem Alsalamin
 • Selma Ermin
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-10-098
Uterin Rüptür: On Beş Haftalık Rüptüre Non-komünikan Rudimenter Horn Gebelik
 • Ömer Faruk Bayraktar
 • Sevde Nur Su
 • Tolga Karacan
 • Hakan Güraslan
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2023-10-097
Brugada Sendromu Tanılı Hastada Anestezi Yönetimi
 • Sevil Aktaş
 • Yeşim Cokay Abut
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2023-12-112
Estetik Nedeniyle Lipofilling Yapılan Hastada De Novo Üçlü Negatif Meme Kanseri Gelişimi
 • Nihan Turhan
 • Osman Cem Yılmaz
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2024-01-09
Senkron Kolorektal Karsinom ve Akciğer Karsinomunda Multiple Mediastinal Lenf Nodu Metastazının Yönetimi
 • Büşra Özdemir Çiflik
 • Koray Aydoğdu
 • Olcay Kandemir
 • Nevzat Kılıç
 • Sebahattin Sefa Ermancık
 • Furkan Süral
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2024-01-014

Özgün Araştırma

Rotavirüs Gastroenterit Tanısı ile Kliniğimize Yatan Hastaların Sosyo-demografik Özellikleri, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının İncelenmesi
 • Bilal Yılmaz
 • Mehmet Tolga Köle
 • Fatih Karaaslan
 • Kemal Pişmişoğlu
 • Vefik Arıca
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2023-11-099
Demir Eksikliği Anemisinin Fetal ve Anne Morbiditesi Üzerine Etkisi
 • Ramazan Özyurt
 • Eralp Bulutlar
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2024-02-020