Yayınlanacak Makale

Editöre Mektup

Çocuklarda Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İleumda İnvajinasyonu Taklit Eden Heterotopik Gastrik Mukoza
 • Mehmet Uysal
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-05-050

Olgu Sunumu

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Olağan Dışı Şüpheli: Herpetik Ensefalit
 • Yusuf İpek
 • Rauf Gül
 • Mehmet Ali Turgut
 • Berna Kaya Uğur
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-06-054
Akut Apandisit ile Eş Zamanlı Tubal Heterotopik Gebelik: Bir Olgu Sunumu ve 5 Olgunun Literatür Taraması
 • Yousef Barakat Alkouz
 • Muhammad Candragupta Jihwaprani
 • Tiara Dinar Ismirahmadani
 • Mohamed Abdulnasser Abdulmonem
 • Ahmed Assef Mousa
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-03-034
Daktilit ile Prezente Olan Kronik Granülomatöz Hastalık Tanısı Konulan Bir Olgu
 • Selami Ulaş
 • Işılay Turan
 • Mehmet Halil Çeliksoy
 • Gözde Kurşun
 • Sezin Naiboğlu
 • Çiğdem Aydoğmuş
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-070
Rabdomyolizin Çok Nadir Nedeni: Emery Dreyfuss Sendromu
 • Hazal Levent
 • Yunus Çoruk
 • Elif Itır Şen
 • Yasemin Çepni
 • Ayça Çınar
 • Ahmet Murat
 • Numan Görgülü
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-09-087
Metabolik Alkaloz Olmayan Pediyatrik Olguda Nadir Bir Tanı; Bartter Sendromu
 • Demet Tosun
 • Sebahat Tülpar
 • Rümeysa Yasemin Çiçek
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-10-093

Derleme

Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığının Korunmasında Çocuk Doktorlarının Stratejik Rolü
 • Hüseyin Dağ
 • Zeynep Melike Tuğrul Aksakal
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-09-091
Kronik Kabızlık Yönetiminde Laktüloz ve Bisakodilin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: Etkinlik, Güvenlik ve Hasta Tercihleri
 • Mustafa Reşat Dabak
 • Kerim Güler
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-073

Özgün Araştırma

Çocuklarda Vitamin B12 Kan Düzeyi ve Ateşli Nöbetlerle Klinik İlişkisi
 • Okan Yüce
 • Mehmet Tolga Köle
 • Meltem Erol
 • Hatice Sena Somuncu
 • Abdulrahman Özel
 • Övgü Böke
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-06-057
Hepatit C’nin 20 Yıllık Değerlendirilmesi: Bir Türkiye Deneyimi
 • Nagehan Didem Sarı
 • Sevim Baltalı
 • İstemi Serin
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-01-07
Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı ve/veya Tip 2 Diyabet Hastalarında Hepassosin ve TXNDC5’in Klinik Yararı
 • Emre Durcan
 • Emel Sağlam
 • İsmail Dağ
 • Mustafa Dinç
 • Şeyda Andaç
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-081