Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Kullanılan Leuprolide Asetat 22,5 mg ile Goseraline Asetat 10,8 mg İlaçlarının Karşılaştırılması
 • Gökhan Çil
 • Faruk Yağcı
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-102
İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopatiye bağlı Kronik Kalp Yetmezliğinde Retinal Mikrovasküler Değişiklikler
 • Abdurrahman Alpaslan Alkan
 • Eyüp Düzgün
 • Murat Karapapak
 • Mehmet Egemen Karataş
 • Serhat Sığırcı
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-10-084
Koroner Arter Bypass Grefti (CABG) Ameliyatı Yapılan Metabolik Sendromlu Hastalarda Nesfatin-1, Galektin-3, Ghrelin ve Leptin Ekspresyonlarının Prediktif Değeri
 • Eren Altun
 • Ahmet Dolapoğlu
 • Ayla Solmaz Avcıkurt
 • Eyüp Avcı
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-11-096
Çocuklarda Over Patolojilerinin Analizi: On Yıllık Deneyim
 • Serkan Arslan
 • Erol Basuguy
 • Bahattin Aydoğdu
 • Serap Mutlu Özçelik Otçu
 • Fikret Salık
 • Mehmet Hanifi Okur
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-11-101
Konjenital Diyafram Hernisinde Erken Klinik Sonuçlar ve Prognoz: Retrospektif Çok Merkezli Bir Çalışma
 • İbrahim Kandemir
 • Zeynep Alp Ünkar
 • Sinem Gülcan Kersin
 • Mehmet Tolga Köle
 • Akan Yaman
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-01-05
Kritik ve Stabil COVID-19 Hastalarının Ayırımı için Değerli Bir Biyobelirteç Olarak Serum Endokan Düzeyleri
 • Derya Öztürk
 • Ertuğrul Altınbilek
 • Adem Melekoğlu
 • Mustafa Çalık
 • Burak Demirci
 • Abuzer Coşkun
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-10-083
Kritik ve Stabil COVID-19 Hastalarının Ayırımı için Değerli Bir Biyobelirteç Olarak Serum Endokan Düzeyleri
 • Derya Öztürk
 • Ertuğrul Altınbilek
 • Adem Melekoğlu
 • Mustafa Çalık
 • Burak Demirci
 • Abuzer Coşkun
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-10-083
Gebelikte Omega-3 Kullanılması Stria Gravidarum Oluşumunu Önleyebilir mi?
 • Erhan Okuyan
 • Özlem Karabay Akgül
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-11-097
Obez Yetişkinlerde Sağlık Okuryazarlığının ve Obeziteyle İlişkili İyi Olma Halinin Değerlendirilmesi “Obezite ile İlişkili İyi Olma Durumu ve Sağlık Okuryazarlığı”
 • Şükran Acar Ceyhan
 • Sibel Tunç Karaman
 • Okcan Basat
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-03-025

Derleme

Osteoartritte DHEA, NGF ve ADAMTS5 Yollarının Rolü ve Mevcut Gelişmeler
 • Duygu Sarı Ak
 • Nazlı Helvacı
 • Ömer Alomari
 • Elif Bilge Yılmaz
 • Muhammed Munir Al-Jebaili
 • Alev Kural
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-03-021

Özgün Araştırma

Gençlerin En Sevdiği ve En Az Sevdiği Müzik Türünün EKG’lerine Etkisi
 • Nihade Nur Pamuk
 • Aysu Kılıç
 • İsmail Meral
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-10-082

Olgu Sunumu

Fekaloid Umblikal Drenajı Olan Patent Omfalomezenterik Kanal Tanılı Bir Yenidoğan
 • Nur Aycan
 • Eyyüp Yürektürk
 • Ali Ateş
 • Kemal Ayengin
 • Emel Nadya Toplar
 • Serap Karaman
 • Oğuz Tuncer
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-03-023
Salgın Dönemlerinde Yüksek Riskli Abdominal Acillerin Yönetiminde Rejyonel Anestezinin Etkisi
 • Hürü Ceren Gökduman
 • Taner Abdullah
 • Funda Gümüş Özcan
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-03-031