Amaç ve Kapsam

Bağcılar Tıp Bülteni, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin süreli bilimsel yayınıdır. Uluslararası, hakem değerlendirmeli, İngilizce ve açık erişim olarak yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bilimsel bir dergi olup, tıbbın tüm alanlarındaki bilgi birikiminin uluslararası bilimsel platformda yayılabilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla tıbbın her alanında yapılmış klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları ve alanında uzman yazarların yaptığı derlemeler yayın için değerlendirmeye alınır.

Bağcılar Tıp Bülteni, yazıların İngilizce dilinde, yazıların özetlerinin Türkçe ve İngilizce dillerinde online olarak yayınlandığı bir dergidir.

Bağcılar Tıp Bülteni’nin editöryal ve yayın süreçleri ile etik kuralları International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME)Council of Science Editors (CSE)Committee on Publication Ethics (COPE)European Association of Science Editors (EASE), ve National Information Standards Organization (NISO) gibi uluslararası kuruluşların kurallarına uygun olarak şekillendirilmiştir. Dergimiz, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulamalar İlkeleri ile uyum içindedir.

Bağcılar Tıp Bülteni, TR DİZİN (TÜBİTAK/ULAKBİM), EBSCO (Central & Eastern European Academic Source), Gale, Embase, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, ProQuest, J-Gate, DOAJ ve ScopeMed tarafından indekslenmektedir.

Dergi Adı (İngilizce): Bagcilar Medical Bulletin

Dergi Adı (Türkçe): Bağcılar Tıp Bülteni

Resmi Kısaltma: Bagcilar Med Bull

E-ISSN: 2547-9431

Açık Erişim Politikası

Bu dergi, araştırmaları kamuya ücretsiz olarak sunmanın daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesine dayanarak içeriğine anında açık erişim sağlar.

Yazar(lar) ve telif hakkı sahip(ler)i, Bağcılar Tıp Bülteni'nde yayınlanan makaleler için tüm kullanıcılara ücretsiz olarak erişim sağlar. Makaleler kaynak gösterilmesi şartıyla kullanıma açıktır.

Açık Erişim Politikası, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin (BOAI) kurallarına dayanmaktadır. “Açık erişim” ile, onun ücretsiz erişilebilirliğini kastedilmektedir. Herhangi bir kullanıcının bu makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya bağlantı vermesine, indeksleme için taramasına, yazılıma veri olarak iletmesine veya başka herhangi bir yasal amaç için internetin kendisine erişim elde etmekten ayrılamaz olanlar dışında finansal, yasal veya teknik engeller olmadan kullanmasına izin verir. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama ve bu alandaki telif hakkının tek rolü, yazarlara çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol ve uygun şekilde tanınma ve alıntılanma hakkı vermek olmalıdır.

Bağcılar Tıp Bülteni, gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmez.

Creative Commons

Bu çalışma, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND) International License ile lisanslanmıştır.

CC BY-NC-ND: Bu lisans, yeniden kullanıcıların materyali herhangi bir ortamda veya formatta yalnızca uyarlanmamış biçimde, yalnızca ticari olmayan amaçlarla ve yalnızca yaratıcıya atıfta bulunulduğu sürece kopyalamasına ve dağıtmasına izin verir.

CC BY-NC-ND aşağıdaki unsurları içerir:

BY – Yaratıcıya atıf yapılmalıdır

NC – Çalışmanın yalnızca ticari olmayan kullanımlarına izin verilir

ND - Çalışmanın türevlerine veya uyarlamalarına izin verilmez

Reklam Politikası

Bu derginin reklam satışları ve editoryal süreçleri, editoryal bağımsızlığı sağlamak ve finansal çıkarların etkilerini azaltmak için ayrılmıştır.

Reklam verenler, reklamlarının aldatıcı ve/veya rahatsız edici içerik barındırmamasını ve etik konularla ilgili yürürlükteki yasalara uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Potansiyel reklam verenler, Yazı İşleri ile iletişime geçmelidir. Reklam görselleri sadece Genel Yayın Yönetmeni’nin onayı ile yayınlanır.

Materyal Sorumluluk Reddi

Dergide yayınlanan makalelerde yer alan ifadeler veya görüşler editörlerin, yayın kurulunun ve/veya yayıncının görüşlerini yansıtmaz. Editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Dergide yayınlanan tüm görüşler, makalelerin yazarlarına aittir.

İzin İstekleri

Telif hakkı sahibi ve yazar haklarını korumak için CC BY-NC-ND lisansı altında ticari amaçlarla (satış vb.) yayınlanan herhangi bir kullanım için izin gerekir. Yayınlanmış herhangi bir materyaldeki resimlerin veya tabloların çoğaltılması ve türetilmesi, yazar(lar)ın adını sağlayan kaynaktan uygun şekilde alıntılanarak yapılmalıdır; makale başlığı; dergi başlığı; yıl (cilt) ve yayın sayfası; makalenin telif hakkı yılı.

İletişim

İzinler ve Reklam

Kurumsal Katılımcı: Galenos
Adres: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21, 34093 Fındıkzade-İstanbul/Türkiye
Tel.: +90 212 621 99 25
Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: [email protected]