Derleme

Kardiyotorasik Olmayan Cerrahilerde Peri-postoperatif Dönem Atriyal Fibrilasyon: Anesteziyolog Yaklaşımı
 • Hülya Yılmaz Ak
 • Kübra Taşkın
 • Kerem Erkalp
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 192-196 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-07-065

Özgün Araştırma

Jinekolojik Kanserlerde PET/BT’nin Etkinliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Yücel Kaya
 • Nedim Tokgözoğlu
 • Gökhan Demirayak
 • Veli Mihmanlı
 • Damla Yasemin Yenliç Kaya
 • Hamit Caner Uzun
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 197-204 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-014
Endemik Bölgede Komplike ve Komplike Olmayan Bruselloz Olgularının Değerlendirilmesi
 • Merve Sefa Sayar
 • Dilek Bulut
 • Doğan Barış Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 205-211 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-028
Karpal Tünel Sendromu Olan Hastalarda Tiroit Fonksiyon Bozukluklarının Semptom Şiddeti ve İşlevsellik ile İlişkisi
 • Nurdan Korkmaz
 • İzzet Korkmaz
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 212-216 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-050
Pediyatrik Kafa Travmalarında Klinik ve Görüntüleme Sonuçları
 • Burak Akın
 • Abuzer Coşkun
 • Burak Demirci
 • Hatice Karaçam
 • Betül Çam
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 217-223 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-030
Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Renal Tutulum
 • Selami Ulaş
 • Özgül Yiğit
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 224-230 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-019
COVID-19 İlişkili İnmenin Özellikleri: Tek Merkezli Bir Prospektif Çalışma
 • Zerrin Yıldırım
 • Sami Ömerhoca
 • Eda Çoban
 • Nilüfer Kale
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 231-239 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-053
Geriatrik Hastaların Spinal Anestezisinde Paramedyan Yaklaşım İlk Tercih Olmalı mı? Prospektif Randomize Klinik Çalışma
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 240-246 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-059
Fraksiyonel Akım Rezervi Kullanılarak Saptanan Koroner Lezyon Ciddiyeti ile Sistemik İmmün Enflamasyon İndeksi ve Aterojenik Plazma İndeksi Arasındaki Korelasyon
 • Tuncay Güzel
 • Mehmet Kış
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 247-255 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-04-036
Aferez Trombosit Donörlerinde ABO ve Rh Kan Gruplarına Göre Tam Kan Sayımı Parametreleri
 • Gülden Sincan
 • Fuat Erdem
 • Elif Bulut
 • Suat Sincan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 256-261 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-040
Meme Kanserlerinde Aksiller Lenf Nodu Tutulumunun Sık Değerlendirilen Prognostik Faktörlerle İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Deniz Özel
 • Mehmet Öncü
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 262-266 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-054
COVID-19 Pozitif Pediyatrik Hastalarda Koku ve Tat Bozukluğu: Hastalığın Farklı Evrelerinde Prospektif Bir Kohort
 • Zahide Mine Yazıcı
 • Neslihan Sağlam
 • Nihal Akçay
 • Bengisu Menentoğlu
 • Nevin Hatioğlu
 • Esra Şevketoğlu
 • İbrahim Sayın
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 267-272 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-056
Primer Jeneralize Epilepside Ailesel EEG Özelliklerinin Yaş ve Cinsiyet ile İlişkisi
 • Özlem Bizpınar Munis
 • Mehmet Fevzi Öztekin
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 273-278 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-01-03
Tedavi Almamış HIV Hastalarında Sitopeniler: Türkiye ve Somali Karşılaştırması
 • Öznur Sarı
 • Süda Tekin
 • Ümit Üre
 • Mahir Kapmaz
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 279-287 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-051

Olgu Sunumu

Bupropion ile İlişkili Anormal Uterin Kanama: Olgu Sunumu
 • Melek Kanarya Vardar
 • Evrim Ebru Kovalak
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 288-290 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-061

Erratum

Erratum
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 291-291 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.e001