Derleme

Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığının Korunmasında Çocuk Doktorlarının Stratejik Rolü
 • Hüseyin Dağ
 • Zeynep Melike Tuğrul Aksakal
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 331-334 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-09-091
Kronik Kabızlık Yönetiminde Laktüloz ve Bisakodilin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: Etkinlik, Güvenlik ve Hasta Tercihleri
 • Mustafa Reşat Dabak
 • Kerim Güler
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 335-340 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-073

Özgün Araştırma

Solunum Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatan Hastalarda Nozokomial COVID-19 Hastalığının Etkisi
 • Mediha Gönenç Ortaköylü
 • Belma Akbaba Bağcı
 • Seda Tural Onur
 • Tuğçe Özen
 • Fatma Tokgöz Akyıl
 • Esma Seda Akalın Karaca
 • Işıl Kibar Akıllı
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 341-348 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-02-015
Çocuklarda Vitamin B12 Kan Düzeyi ve Ateşli Nöbetlerle Klinik İlişkisi
 • Okan Yüce
 • Mehmet Tolga Köle
 • Meltem Erol
 • Hatice Sena Somuncu
 • Abdulrahman Özel
 • Övgü Büke
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 349-354 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-06-057
Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı ve/veya Tip 2 Diyabet Hastalarında Hepassosin ve TXNDC5’in Klinik Yararı
 • Emre Durcan
 • Emel Sağlam
 • İsmail Dağ
 • Mustafa Dinç
 • Şeyda Andaç
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 355-362 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-081
Hepatit C’nin 20 Yıllık Değerlendirilmesi: Bir Türkiye Deneyimi
 • Nagehan Didem Sarı
 • Sevim Baltalı
 • İstemi Serin
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 363-369 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-01-07
Birincil Perkütan Koroner Girişim Uygulanan ST Segment Yükselmeli Miyokart İnfarktüsü Hastalarında Akımsızlık Fenomeni Gelişimi Öngördürücüleri
 • Esra Dönmez
 • Sevgi Özcan
 • İrfan Şahin
 • Ertuğrul Okuyan
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 370-377 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-04-039
Sigara Kullanımında Endotel Fonksiyon Bozukluğu Göstergesi Olarak Plazma Fibrinojen Albumin Oranı
 • Şeyda Arslan
 • Hilmi Furkan Arslan
 • Zuhal Aydan Sağlam
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 378-385 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-077

Olgu Sunumu

Akut Apandisit ile Eş Zamanlı Tubal Heterotopik Gebelik: Bir Olgu Sunumu ve 5 Olgunun Literatür Taraması
 • Yousef Barakat Alkouz
 • Muhammad Candragupta Jihwaprani
 • Tiara Dinar Ismirahmadani
 • Mohamed Abdulnasser Abdulmonem
 • Ahmed Assef Mousa
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 386-391 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-03-034
Geç Tanı Konulan Sezaryen Mesane Yaralanması Olgusu
 • Gülseren Polat
 • Tuğba Akçaoğlu
 • Gökhan Çalık
 • Vahit Güzelburç
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 392-395 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-04-037
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Olağan Dışı Şüpheli: Herpetik Ensefalit
 • Yusuf İpek
 • Rauf Gül
 • Mehmet Ali Turgut
 • Berna Kaya Uğur
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 396-399 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-06-054

Editöre Mektup

Çocuklarda Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İleumda İnvajinasyonu Taklit Eden Heterotopik Gastrik Mukoza
 • Mehmet Uysal
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 400-401 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-05-050

Diğer

2023 Hakem İndeksi
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 0-0
2023 Yazar İndeksi
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 0-0
2023 Konu İndeksi
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 0-0