Özgün Araştırma

Küçük Kalp Sendromlu Kadın Hastalarda Tp-e Aralığı, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc Oranları
 • Ersin İbişoğlu
 • Bedrettin Boyraz
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 1-5 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.2021-09-097
Preoperatif Değerlendirmede COVID-19 Tanısında Radyolojik Görüntülemenin ve Ters Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu Testinin Karşılaştırılması
 • Güler Özgül
 • Efsun Gonca Uğur Chousein
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 6-11 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.2021-08-088
Kesitsel Görüntüleme ve 18-FDG-PET BT Verileri ile Çeşitli Malign Tümörlerin En Sık Görülen Kemik Metastazlarının Retrospektif Analizi
 • Mehmet Öncü
 • Deniz Özel
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 12-19 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.2021-11-120
Yoğun Bakım Ünitesindeki Kritik Obstetrik Hastalar: Tek Merkezli On Yıllık Geriye Dönük Kohort Çalışması
 • Mehmet Salih Sevdi
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 20-26 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-105
Diyabetik Hastalarda HbA1c Düzeyi ile Trigliserit/HDL Kolesterol Oranı ve Trigliserit Glikoz İndeksi Arasındaki İlişki
 • Mustafa Asım Gedikli
 • Betül Sarı Kalın
 • Ahmet Aktaş
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 27-31 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-09-095
Akut Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Mortaliteyi Öngörmede MPVLenfosit Oranı ve MPV-Trombosit Oranının Rolü
 • Serkan Karahan
 • Fahrettin Katkat
 • Sinan Varol
 • Mehmet Fırat Yıldırım
 • Orhan İnce
 • İrfan Şahin
 • Ertuğrul Okuyan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 32-37 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-112
Sezaryen Sırasında Karşılaşılan Adneksiyel Kitlelerin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Semra Yüksel
 • Cemre Alan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 38-42 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-12-123
Kadınlarda Vücut Kompozisyonu ve Obezitenin Değerlendirilmesinde Beden Kütle İndeksi ve Biyoelektrik İmpedans Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Fatih Sırıken
 • Ersen Ertekin
 • Cengiz Ünsal
 • Arif Aktuğ Ertekin
 • Hakan Öztürk
 • Anna Beatriz Rodriguez
 • Ayla Gülden Pekcan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 43-48 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-12-124
Laparoskopik ve Açık Jinekolojik İşlemde Endotrakeal Kaf ve Alveolar Basınçların Laringofaringeal Sonuçlara Etkisi
 • Güneş Özlem Yıldız
 • Gökhan Sertçakacılar
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 49-55 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-12-127
COVID-19 Pnömonisinin Kantitatif Hacimsel BT Analizi ve Nötrofillenfosit Oranı ile Korelasyonu
 • Bora Kalaycıoğlu
 • Bahattin Özkul
 • Onural Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 56-62 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-110
ICSI Uygulanan Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Rekombinant FSH ve Yüksek Saflaştırılmış Üriner FSH’nin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
 • Öner Aynıoğlu
 • Yasin Ceylan
 • Bertan Akar
 • Sebiha Özdemir Özkan
 • Eray Çalışkan
 • Emek Doğer
 • Yiğit Çakıroğlu
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 63-69 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-05-057
Monogenik Otoenflamatuvar Hastalıkların Klinik Prezentasyonunda Mukokutanöz Bulguların Payı Nedir? Tek Merkez Deneyimi
 • Oya Köker
 • Nuray Aktay Ayaz
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 70-76 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-01-02

Olgu Sunumu

Bupropion Zehirlenmesine Bağlı Status Epileptikus Sonrası Fokal Nöbet: Olgu Sunumu
 • Nihal Akçay
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Mey Talip Petmezci
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 77-79 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-09-100
COVID-19 Enfeksiyonu Olan Çocuk Hastalarda Trakeostomi
 • Nihal Akçay
 • Zahide Mine Yazıcı
 • Mehmet Emin Menentoğlu
 • Ayşe İrem Sofuoğlu
 • İbrahim Sayın
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 80-84 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-11-116