Özgün Araştırma

Metabolik Sendromun Yeni Bir Klinik Belirleyicisi: Vasküler Risk Yaşı
 • Abdulrahman Naser
 • Didar Elif Akgün
 • Rengin Çetin Güvenç
 • Samet Sayılan
 • Özgen Şafak
Bagcilar Med Bull 2024; 9: 1-8 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2023-07-064
Preterm Prematür Membran Rüptürü Olgularında Nötrofil/Lenfosit ve Trombosit/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi
 • Yağmur Özkan
 • Simten Genç
 • Yücel Kaya
 • Damla Yenlik Kaya
 • Veli Mihmanlı
Bagcilar Med Bull 2024; 9: 9-14 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2024-01-06
Obezitesi Olan Hastalarda Hepatosteatoz Belirteci Olarak Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı İndeksleri ve Hepatik Ultrasonografinin Karşılaştırılması
 • Feray Akbaş
 • Işıl İşel
 • Hanife Usta Atmaca
 • Mehmet Emin Pişkinpaşa
Bagcilar Med Bull 2024; 9: 15-20 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2023-08-072
Pediyatrik Olguların Damaryolu Erişiminde Kullanılan Düşük Doz İntramusküler Ketaminin, Manyetik Rezonans Görüntülenmesinde Sedasyon Anestezisindeki Yeri
 • Naime Yalçın
 • Nurdan Yılmaz
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
 • Abdurrahim Derbent
 • Ziya Salihoğlu
Bagcilar Med Bull 2024; 9: 21-30 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2023-09-088
Endoskopik Hipofiz Cerrahisinde Analjezi için Nöronavigasyon Kılavuzluğunda Skalp Bloğunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Ergün Mendeş
 • Onur Sarban
 • Özal Adıyeke
 • Yusuf Kılıç
 • Bekir Tuğcu
 • Funda Gümüş Özcan
Bagcilar Med Bull 2024; 9: 31-37 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2024-01-02
Sağlıklı Bireylerde Monosit Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Oranının Yaş ve Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi
 • Hatice Aslan Sırakaya
Bagcilar Med Bull 2024; 9: 38-43 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-12-109
Geç Term Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçlarının Retrospektif Analizi
 • Damla Yasemin Yenliç Kay
 • Yücel Kaya
 • Veli Mihmanlı
 • Murat İbrahim Toplu
 • Yağmur Ölmez
Bagcilar Med Bull 2024; 9: 44-51 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2023-12-115
Patent Foramen Ovale ve Kriptojenik İnme Arasında İlişki: Tek Merkezli Ekokardiyografik Çalışma
 • Zeki Doğan
 • Gökhan Bektaşoğlu
Bagcilar Med Bull 2024; 9: 52-56 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2024-01-012
Atnalı Böbrekte Cerrahi Sorunlar ve Sonuçlar
 • Birgül Karaaslan
Bagcilar Med Bull 2024; 9: 57-62 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2024.2023-12-114

Olgu Sunumu

Daktilit ile Prezente Olan Kronik Granülomatöz Hastalık Tanısı Konulan Bir Olgu
 • Selami Ulaş
 • Işılay Turan
 • Mehmet Halil Çeliksoy
 • Gözde Kurşun
 • Sezin Naiboğlu
 • Çiğdem Aydoğmuş
Bagcilar Med Bull 2024; 9: 63-67 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-070
Rabdomyolizin Çok Nadir Nedeni: Emery Dreyfuss Sendromu
 • Hazal Levent
 • Yunus Çoruk
 • Elif Itır Şen
 • Yasemin Çepni
 • Ayça Çınar
 • Ahmet Murt
 • Numan Görgülü
Bagcilar Med Bull 2024; 9: 68-70 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-09-087
Metabolik Alkaloz Olmayan Pediyatrik Olguda Nadir Bir Tanı; Bartter Sendromu
 • Demet Tosun
 • Sebahat Tülpar
 • Rümeysa Yasemin Çiçek
Bagcilar Med Bull 2024; 9: 71-73 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-10-093
Nadir Bir Pediyatrik Pelvik Ektopik Böbrek Yaralanması
 • Emrah Yakut
 • Kenan Öztorun
Bagcilar Med Bull 2024; 9: 74-76 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-11-101