Özgün Araştırma

Sol Taraflı İnguinal Herninin Varikosel ile İlişkisi
 • Musa Atay
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 1-5 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-10-087
Endometrium Adenokanserli Hastalarda Preoperatif Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi
 • Serkan Kumbasar
 • Dilruba Karaca
 • Fatma Ketenci Gencer
 • Özlem Khatip
 • Hatice Yaşat Nacar
 • Nazime Binnur Cömert
 • Esra Nazlı Döktür
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 6-12 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-10-088
Türk Toplumunda Koroner Arter Hastalığı ve İlişkili İlaçların Cinsel Aktiviteye Etkisi
 • Barış Düzel
 • Didar Elif Akgün
 • Özgen Şafak
 • Abdulrahman Naser
 • Tarık Yıldırım
 • Abdulla Arslan
 • Gönül Açıksarı
 • Lütfü Bekar
 • Oğuzhan Çelik
 • Asım Oktay Ergene
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 13-20 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-10-089
Mediolateral Epizyotomi Yapılan Nullipar Kadınlarda Seksüel Disfonksiyon Riski Artabilir
 • Erhan Okuyan
 • Özlem Karabay Akgül
 • Emre Günakan
 • Lena Türeyici
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 21-26 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022-11-091
Kısa Bağırsak Oluşturulan Ratlarda “Longitudinal Gastrojejunostomi” Ameliyatının Malabsorbsiyon Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Sinan Arıcı
 • Osman Bilgin Gülçiçek
 • Aytaç Biricik
 • Erkan Yavuz
 • Hakan Yiğitbaş
 • Candaş Erçetin
 • Aslı Kahraman Akkalp
 • Atilla Çelik
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 27-32 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-09-073
Akut Koroner Sendrom Olgularının COVID-19 Pandemisi Sırasında ve Öncesinde Demografik ve Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Betül Çam
 • Abuzer Coşkun
 • Burak Demirci
 • Hatice Karaçam
 • Burak Akın
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 33-40 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-09-077
Açık Rinoplasti Prosedüründe Kolumella Rekonstrüksiyonunda b-Şeklinde Dizayn Kolumella Strut Kullanımı
 • Seçkin Aydın Savaş
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 41-46 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-11-095
Postoperatif Atriyal Fibrilasyon Gelişimini Öngörmede Prognostik Nutrisyonel İndeks Kullanımı
 • Sevgi Özcan
 • Esra Dönmez
 • Bülent Mert
 • Adil Polat
 • İrfan Şahin
 • Ertuğrul Okuyan
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 47-52 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-108
Troklear Displazi ve Kondromalazi Patella Arasındaki İlişki
 • Musa Atay
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 53-56 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-104
YouTube’da COVID-19 ve CPR İçerikli Videoların Değerlendirilmesi
 • Hatice Topcu
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 57-61 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-01-08
Preeklampsi Tanısında Serum Kalsiyum ve İdrar Kalsiyum/Kreatinin Oranının Analizi
 • Elif Başol
 • Savaş Özdemir
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 62-67 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-09-080
Kanamamış İntrakraniyal Ön Sirkülasyon Arter Anevrizmaları Tek Merkez Mikrocerrahi Tedavi Yöntemi ve Sonuçları
 • Buruç Erkan
 • Ebubekir Akpınar
 • Yusuf Kılıç
 • Suat Demir
 • Ozan Barut
 • Lütfi Şinasi Postalcı
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 68-77 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-02-014
Tip 16 ve 18 Dışı HPV Taşıyan Kadınlarda Kanser Taraması için Sitoloji Yeterli Olmayabilir
 • Erhan Okuyan
 • Özlem Karabay Akgül
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 78-81 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-11-090
Metotreksat ile Oluşturulan Akciğer Hasarında Alfa Lipoik Asit ve Kuersetinin Koruyucu Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Esin Ak
 • Aleyna Muhan
 • Şükriye Çalışkan
 • Şehkar Oktay
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 82-87 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-01-011
Çift Odacıklı Kalp Pili olan Hastalarda Değişken Atriyoventriküler Gecikme Zamanlarının Nabız Dalga Hızı ile Ölçülen Arteriyel Genişleyebilirlik Üzerine Etkisi
 • Betül Balaban Kocaş
 • Gökhan Çetinkal
 • Mustafa Yıldız
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 88-93 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-03-020

Olgu Sunumu

Konjenital Nötropenili Bir Hastada COVID-19 Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
 • Sezin Naiboğlu
 • Mehmet Halil Çeliksoy
 • Ayşegül Öztürk Kaymak
 • Hasan Önal
 • Işılay Turan
 • Selami Ulaş
 • Çiğdem Aydoğmuş
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 94-98 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-07-066
Çekumda Sürpriz Bir Lezyon: Benign Multikistik Peritoneal Mezotelyoma
 • Çiğdem Öztürk
 • Hasan Gündoğdu
 • Oğuzhan Okcu
 • Tuğçe Bölme Şavlı
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 99-102 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-11-093
Otuz Haftalık Prematüre Yenidoğanda Bartter Tip 4a Sendromu
 • Çağrı Cumhur Gök
 • Özge Kaynar
 • Leyli Şentürk
 • Emrah Can
 • Şahin Hamilçıkan
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 103-106 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-103
Hiperandrojenizmin Çok Nadir Bir Nedeni: Adrenal Tümör Olgusu
 • Nurşen Kurtoğlu Aksoy
 • Hakan Gürarslan
 • Gül Gizem Pamuk
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 107-110 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-01-03

Erratum

Erratum
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 111-111 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.e001
Erratum
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 112-112 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.e002