Özgün Araştırma

Perkütan Kifoplasti Uygulanan Hastalarda Anestezi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Prospektif Bir Çalışma
 • Tuğba Onur
 • Ümran Karaca
 • Asiye Demirel
 • Şeyda Efsun Özgünay
 • Anıl Onur
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 292-301 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-07-064
COVID-19 Pandemi Sürecinde Elektrokonvülsif Tedavilerde Anestezi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Asiye Demirel
 • Ayşe Neslihan Balkaya
 • Tuğba Onur
 • Şeyda Efsun Özgünay
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 302-310 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-08-067
Sağlık Çalışanlarında İş Doyumunun Nomofobi ve Sosyal Medya Bağımlılığı ile İlişkisi: Kesitsel Çalışma
 • Ali Furkan Al
 • Melike Mercan Başpınar
 • Okcan Basat
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 311-318 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-052
İnme Sonrası Robot Yardımlı Yürüme Terapisinin Klinik Verileri: Retrospektif Bir Çalışma
 • İlknur Saral
 • Esra Tekeci
 • Yasemin Tuğçe Yayla
 • Engin Çakar
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 319-325 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-055
Romatolojik Hastalıklarda Obezite Prevalansı ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi
 • Semra Haliloğlu
 • Ayşe Çarlıoğlu
 • Hülya Uzkeser
 • Abdulmuttalip Arslan
 • Yasemin Yumuşakhuylu
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 326-332 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-11-118
COVID-19 Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Çocukların Annelerinde Depresyon ve Anksiyete
 • Mehmet Tolga Köle
 • Elif Küçük
 • Ayşe Karaarslan
 • Ceren Çetin
 • Zeynep Vatansever Pınar
 • Aydan Erdem
 • Yasemin Akın
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 333-338 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-09-076
Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hekimler Arasında İnsülin Direnci ve Diyabet Riskinin FINDRISK Skoru ile Değerlendirilmesi
 • Emel Sağlam
 • Bennur Atay
 • Sultan Yurtsever
 • Hande Karagedik
 • Saadet Pilten
 • Süleyman Yıldırım
 • Dede Şit
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 339-346 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-048
Enfektif Endokardit Bulgularımız: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi
 • Sevgi Özcan
 • Esra Dönmez
 • Orhan İnce
 • Emirhan Hancıoğlu
 • Emre Melik Faideci
 • İrfan Şahin
 • Ertuğrul Okuyan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 347-353 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-09-074
Elektif Total Kalça Artroplastisi ile Karşılaştırıldığında Femur Boyun Kırığı Cerrahisi Sonuçları: 340 Hastanın Değerlendirilmesi
 • İbrahim Eke
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 354-359 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-10-085
Gebeliğin İntrahepatik Kolestazı Olan Hastalarda Artmış Serum Met-enkefalin Seviyesi
 • Sema Süzen Çaypınar
 • Murat Ekin
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 360-364 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-11-092
Sezaryen Ameliyatlarında ERAS Protokolünde Ondansetron Uygulamasının Rejyonal Anestezi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Prospektif Randomize Bir Çalışma
 • Necmiye Ay
 • Duygu Akyol
 • Pelin Kılıç Erol
 • İbrahim Polat
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 365-370 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-10-081

Olgu Sunumu

COVID-19 Pnömonisi Sonrası Dev Pulmoner Apse: Olgu Sunumu
 • Nihal Akçay
 • Mehmet Emin Menentoğlu
 • Ayşe İrem Sofuoğlu
 • Mustafa Oğur
 • Figen Bakırtaş Palabıyık
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 371-373 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-08-069
Akromegali ile İlişkili Nadir Bir McCune-Albright Sendromu Olgusu: Tedavi Seçenekleri ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Hande Peynirci
 • Onur Elbasan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 374-378 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-09-071

Diğer

2022 Hakem İndeksi
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 0-0
2022 Yazar İndeksi
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 0-0
2022 Konu İndeksi
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 0-0