Dijital Arşivleme Ve Koruma Politikası

Dijital koruma, uzun vadeli, sürekli erişimi garanti etmek için artık dijital formatlarda mevcut olan bilgilerin alınmasını ve dağıtılmasını sağlayan bir dizi süreç ve aktivitedir. Koruma politikası aşağıdaki eylemleri içerir:

Web Sitesi

Elektronik içeriğin tamamı (web sitesi, makale vb.) üç farklı kaynakta saklanmaktadır. Bir sunucudaki içerik çevrimiçidir ve okuyucular tarafından erişilebilir. Aynı içeriğin bir kopyası, diğer iki kaynakta yedek olarak korunur. Bir sunucu arızalanırsa, diğer kaynaklar çevrimiçi hale getirilebilir ve web sitesinin 24-36 saat içinde kullanıma sunulması beklenir.

İndeksleme Hizmetleri

Dergimizin indeksleme hizmetleri, makaleler hakkında temel bilgileri depolar. Ayrıca bazı indeksleme servisleri makale ile ilgili metadataları ve makalelerin elektronik versiyonlarını arşivlemektedir. Bu sayede dergilere alternatif olarak makalelerin kopyaları bu sistemler aracılığıyla bilim camiasına sunulmaktadır.

Yazar Oto-Arşivleme Politikası

Özet ve atıf bilgileri

Yazarlar, makalelerinin Özet ve Atıf bilgilerini (örn. Başlık, Yazar adı, Yayın tarihleri), Facebook, bloglar ve Twitter gibi sosyal medya da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda herhangi bir yerde, mümkün olduğunda makaleye Bağcılar Tıp Bülteni web sitesinde bir bağlantı eklenmesi koşuluyla yeniden kullanabilirler.

Kabul Edilen Makale

Kabul edilen makale, bir dergi tarafından yayımlanmak üzere kabul edildiği şekliyle, hakemlerin önerilerine dayalı değişiklikler de dahil olmak üzere, kopya düzenleme, dizgi, düzeltme ve revizyon işlemlerinden geçmeden önce yazarların nihai taslağıdır. Bu bazen ‘baskı sonrası sürüm’ olarak adlandırılır. Açık Erişim makalelerinin yazarları, yayınlandıktan hemen sonra bağlantılarını herhangi bir yere göndermekte ve dağıtmakta özgürdür.