Özgün Araştırma

Gençlerin En Sevdiği ve En Az Sevdiği Müzik Türünün EKG’lerine Etkisi

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-10-082

  • Nihade Nur Pamuk
  • Aysu Kılıç
  • İsmail Meral

Gönderim Tarihi: 11.10.2022 Kabul Tarihi: 13.05.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(2):167-171

Amaç:

Müzik gerçekten kalbimize dokunuyor mu? Bu soruyu cevaplamak amacıyla bu çalışma, genç kız ve erkeklerde en çok ve en az sevdikleri müzik türünün ekokardiyografilerine (EKG) etkisini araştırmak için tasarlandı.

Yöntem:

Toplam 54 katılımcıdan (33 kız ve 21 erkek) en sevdikleri ve en sevmedikleri müzikleri dinlemeleri istendi ve II. derivasyona göre EKG kaydı yapıldı. Gönüllülerin kalp atım hızları, EKG dalgalarının genlikleri, süreleri ve intervallerin [P-R(s) ve Q-T(s)] süreleri dinlenme periyodu 1, favori şarkı periyodu, dinlenme periyodu 2 ve en az sevilen şarkı periyodu esnasında hesaplandı.

Bulgular:

Kızların kalp atım hızları en sevdikleri müzik türünü dinlerken anlamlı olarak arttı (p<0,05), ancak en az sevmedikleri şarkıyı dinlemek kalp atım hızlarını değiştirmedi. Aksine, erkeklerin kalp atım hızları en sevdikleri veya en az sevmedikleri müzik türlerini dinlerken anlamlı bir değişiklik göstermedi. Ayrıca hem kızlarda hem de erkeklerde EKG dalgalarının ve intervallerinin genlikleri ve süreleri her iki müzik türüne göre anlamlı bir değişiklik göstermedi.

Sonuç:

Sonuç olarak kızlar en sevdikleri müzik türüne erkeklerden daha çok tepki verdiler. Bunun nedeni, kızların daha duygusal bir yapıya sahip olmaları olabilir.

Anahtar Kelimeler: EKG, en çok ve en az sevilen müzik, müzik, nabız

Tam Metin (İngilizce)