Olgu Sunumu

Dirençli Hiperemezis Gravidarumun Kortikosteroid ile Remisyonu

10.4274/BMB.galenos.2021.02.021

  • Tuğba Özcan Aydın
  • Özlem Yüksel Aybek
  • Sevda Nur Su
  • Tuba Alptekin Karapolat
  • Şeyma Yesiralioğlu

Gönderim Tarihi: 04.02.2021 Kabul Tarihi: 15.06.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):346-349

Bulantı ve kusma, gebeliklerin %50’sinden fazlasını etkiler. Gebelik bulantı ve kusmaları hafif semptomlardan şiddetli kilo kaybına kadar değişen ve günlük aktiviteleri etkileyebilecek geniş bir semptom yelpazesi sunar.

Hiperemezis gravidarum, gebelikte bulantı ve kusmanın şiddetli patolojik bir formudur ve %5’ten fazla kilo kaybı ve açıklanamayan ketonüri ile karakterizedir. Hiperemezis gravidarum, gebeliklerin yaklaşık %0,5’ini etkiler. Hiperemezis gravidarumun patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte multifaktöriyeldir. Önceki gebelik öyküsü, düşük vücut kitle indeksi, annenin genetik öyküsü, anneden gelen duygudurum bozuklukları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem, merkezi sinir sistemi gibi diğer bulantı ve kusma nedenleri ekarte edilmelidir. Risk faktörleri arasında aile öyküsü, obstetrik öykü, molar gebelik, çoğul gebelik, nulliparite, dişi fetüs, hipertiroidizm, diyabet, astım, depresyon, peptik ülser veya diğer gastrointestinal bozukluklar yer alır. Şiddetli semptomlar günlük aktiviteleri etkiler, kaygıya neden olur ve hatta bazen gebeliğin sonlandırılmasına ve gelecekteki gebelik planlarının iptal edilmesine neden olabilir. Gebeliğin ilk trimesterında başlayan semptomlar azalır ve ikinci trimesterın başlangıcına kadar düzelir. Olgumuzda atipik olarak ikinci trimesterde görülen şiddetli hiperemezis gravidarumun parenteral ve oral kortikosteroidlerle başarılı tedavisini tartışacağız.

Anahtar Kelimeler: Hiperemezis gravidarum, Helikobakter pilori, kortikosteroid

Tam Metin (İngilizce)