Özgün Araştırma

ICSI Uygulanan Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Rekombinant FSH ve Yüksek Saflaştırılmış Üriner FSH’nin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

10.4274/BMB.galenos.2022.2021-05-057

  • Öner Aynıoğlu
  • Yasin Ceylan
  • Bertan Akar
  • Sebiha Özdemir Özkan
  • Eray Çalışkan
  • Emek Doğer
  • Yiğit Çakıroğlu

Gönderim Tarihi: 15.06.2021 Kabul Tarihi: 03.03.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(1):63-69

Amaç:

ICSI uygulanan PCOS hastalarında rekombinant FSH (r-FSH) ve yüksek oranda saflaştırılmış üriner FSH’nin (HP-uFSH) etkinliğini ve güvenliğini karşılaştırmaktır.

Yöntem:

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tüp Bebek Ünitesi’nde yürütülen prospektif randomize bir çalışmadır. ICSI uygulanan toplam 91 PCOS hastası, bir GnRH antagonist protokolü ile r-FSH (n=46) ve HP-uFSH (n=45) almak üzere rastgele belirlendi. Ana sonuç ölçütleri; alınan olgun oosit sayısı, embriyo kalitesi, gebelik oranları, implantasyon oranlarıydı.

Bulgular:

Alınan olgun oosit sayısı, döllenme oranları, dondurularak saklanan embriyo sayısı r-FSH grubunda anlamlı olarak daha yüksek (sırasıyla p=0,024, p=0,023, p=0,026), aynı grupta kullanılan toplam FSH dozu ise anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,023). Gebelik oranları, klinik gebelik oranları r-FSH grubunda istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte daha yüksekti (sırasıyla %52,2’ye karşı %35,6, p=0,11, %37’ye karşı %28,9, p=0,41). Klinik gebelik başına genel tedavi maliyetleri, r-FSH grubunda %9,94’lük bir artışla ilişkilendirilirken, gebelik başına maliyetler gruplar arasında farklı değildi.

Sonuç:

r-FSH, PCOS’de fertilizasyon oranları, alınan olgun oosit sayısı ve dondurularak saklanan embriyolar, gebelik oranları açısından HPuFSH'den üstündür, ancak klinik gebelik başına genel tedavi maliyetleri daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: ART, HP-uFSH, PCOS, rec-FSH

Tam Metin (İngilizce)