Hakkımızda

Dergi Hakkında

Bağcılar Tıp Bülteni/Bagcilar Medical Bulletin, (BTB) Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin süreli bilimsel yayınıdır. Uluslararası, hakem değerlendirmeli, İngilizce ve açık erişim olarak yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayınlanan bilimsel bir dergi olup, tıbbın tüm alanlarındaki bilgi birikiminin uluslararası bilimsel platformda yayılabilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla tıbbın her alanında yapılmış orijinal klinik ve deneysel çalışmalar ve ilginç olgu sunumları ile konusunda uzman yazarların yaptığı literatür derlemeleri yayın için değerlendirmeye alınır.

Bağcılar Tıp Bülteni/Bagcilar Medical Bulletin, yazıların İngilizce dilinde, yazıların özetlerinin Türkçe ve İngilizce dillerinde online olarak yayınlandığı bir dergidir.

Bağcılar Tıp Dergisi makale başvuru ücreti veya makale işlem ücreti uygulamamaktadır.

Yayın politikaları “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)” (2016, http://www.icmje.org/) temel alınarak hazırlanmıştır.

Bağcılar Tıp Bülteni TÜBİTAK/ULAKBİM, EBSCO, Gale, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, ProQuest, J-Gate ve ScopeMed tarafından indekslenmektedir.

Derginin Sahibi

T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi adına Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Ozan Beytemür. (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye).

Telif Hakları

Derginin telif hakları İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.

Dergide yayınlanan yazılardan yazar (lar) sorumludur.

Editör, yayın kurulu ve yayıncı makaleler için sorumluluk kabul etmez.

Yazar (lar) makalesinin telif hakkını, makalenin yayına kabul edilip edilmediği durumlarda geçerli olacak şekilde Bağcılar Tıp Bülteni'ne devreder. Telif hakkı, herhangi bir çoğaltma biçiminde (baskı, elektronik ortam veya başka herhangi bir şekilde) makalenin çoğaltılması ve dağıtılması için münhasır ve sınırsız hakları kapsar; ayrıca tüm diller ve ülkeler için çeviri haklarını da kapsar. ABD yazarları için telif hakkı devredilebilecek ölçüde devredilmiştir.

Yayın kararını aldıktan ve kabul ettikten sonra, başvurulara “Telif Hakkı Devir Bildirimi” eşlik etmelidir. Form, derginin makale gönderme ve değerlendirme sitesinden indirilebilir. Telif hakkı devir formu katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve ıslak imzalı belgenin taranmış bir sürümü sunulmalıdır.

Açık Erişim Politikası

Dergide açık erişim politikası uygulanmaktadır. Açık erişim politikası Budapest Open Access Initiative (BOAI) http://www.budapestopenaccessinitiative.org/ kuralları esas alınarak uygulanmaktadır.

Açık Erişim, “(hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün), internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır”. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

Bu dergi Creative Commons 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Creative Commons BY-NC-ND International License.

Yayınevi Yazışma Adresi
Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.
Adres: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21/1, 34093 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 621 99 25 Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: [email protected]