Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

Gastroskopi Yapılan Hastalarda Ağrı Katastrofizasyonu ile Sedasyon İlişkisi
 • Pınar Duman Aydın
 • Ahmet Akbaş
 • Ahmet Şen
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.06.024
Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Transfiks Vida Tekniği ile Endobutton Tekniğinin Tünel Genişlemesi ve Klinik Sonuçlar Yönünden Karşılaştırılması
 • Sever Çağlar
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.02.01
Total Tiroidektomide Vasküler Ligasyon Yönteminin İntraoperatif ve Postoperatif Hipoparatiroidizme Aşamalı Etkisi
 • Gülçin Ercan
 • Meltem Küçükyılmaz
 • Hakan Yiğitbaş
 • Nadir Adnan Hacım
 • Serhat Meriç
 • Ramazan Kuşaslan
 • Yüksel Altınel
 • Merve Tokoçin
 • Tülin Saraç
 • Yeşim Erbil
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.06.025
Larinks Kanserinde Prognostik Bir Belirteç Olarak C-reaktif Protein Albümin Oranı
 • Abdurrahman Buğra Cengiz
 • Bekir Can Gümüşlü
 • Serkan Kayabaşı
 • Hasan Deniz Tansuker
 • Şahin Öğreden
 • Mehmet Faruk Oktay
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.032
Yetişkin Bir Popülasyonda Laboratuvar Verilerine Göre B12 ve Folat Düzeylerinin Referans Aralığının Belirlenmesi
 • Medine Alpdemir
 • Mehmet Fatih Alpdemir
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.031
Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalarda Kalıcı Kalp Pili Mod Seçiminin Klinik Önemi
 • Orhan İnce
 • Kamil Gülşen
 • Sevgi Özcan
 • Ertuğrul Okuyan
 • Cengiz Çeliker
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.05.018
Palliation in Malignant Esophageal Stricture and Fistulas with Self-expandable Metallic Stents
 • Serap Baş
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.043

Olgu Sunumu

Şiddetli Preeklampsi Geçiren İki Hastada Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu
 • Murat Doğan
 • Sema Baghaki
 • Yasemin Tekdos
 • Keziban Doğan
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.06.027
Renal Ven ve Inferior Vena Kava Trombozunun Nadir Bir Nedeni: Embriyonel Testis Karsinomu Olgusu
 • Sevgi Aras
 • Murat Yakın
 • İsmail Şerifoğlu
 • İsmail Ulus
 • Abdülkadir Zengin
 • Şule Özsoy
 • Aslıhan Bayır
 • Ülkühan Köksal
 • Ahmet Engin Atay
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.10.016