Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

Gastroskopi Yapılan Hastalarda Ağrı Katastrofizasyonu ile Sedasyon İlişkisi
 • Pınar Duman Aydın
 • Ahmet Akbaş
 • Ahmet Şen
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.06.024
Sıçanlarda Bistüri, Makas ve Koter Kullanılarak Kolon Diseksiyonlarında Anastomoz Güvenliğinin Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma
 • Hakan Yiğitbaş
 • Candaş Erçetin
 • Erkan Yavuz
 • Osman Bilgin Gülçiçek
 • Ali Solmaz
 • Kamil Özdoğan
 • Aytaç Biricik
 • Aslı Kahraman Akkalp
 • Hafize Uzun
 • Fatih Çelebi
 • Atilla Çelik
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.048
Orta Derecede Mitral Yetersizliği Olan Anlamlı Mitral Darlığında Perkütan Balon Mitral Valvüloplastinin Sonuçları - Tek Merkez Çalışması
 • Ömer Çelik
 • Ahmet Anıl Şahin
 • Muammer Karakayalı
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.047
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yüksek Akışlı Nazal Oksijen Tedavisi
 • Ayhan Yaman
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.10.070
Senkoplu Hastalarda Elektroensefalografi Yapmalı mıyım?
 • Mehlika Panpallı Ateş
 • Fatma Yılmaz Can
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.065
Psoriazisli Hastalarda İnteratriyal Blok ve PASI Skoru Arasındaki İlişki
 • Nijad Bakhshaliyev
 • Asım Enhoş
 • Erdem Karaçöp
 • Ramazan Özdemir
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.041
Clopidogrel Kullanan, Koroner Arter Hastalığı Tanısı Mevcut olan Türk Popülasyonunda CYP2C19*1 ve CYP2C19*2 Gen Polimorfizmi
 • Ramazan Sabırlı
 • Aylin Köseler
 • Atakan Yılmaz
 • İsmail Doğu Kılıç
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.040
Transrektal Prostat Biyopsisi Yapılan Erkeklerde De Ritis Oranı ile Prostat Kanseri Arasında Herhangi Bir İlişki Var Mı?
 • Yusuf Şahin
 • Mehmet Yılmaz
 • Yiğit Can Filtekin
 • Aykut Çolakerol
 • Atilla Semerciöz
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.11.078
Staghorn Böbrek Taşlarının Yönetiminde İki ve İkiden Fazla Access Perkütan Nefrolitotominin Karşılaştırılması
 • Yusuf Turushan Özcanlı
 • Mustafa Erkoç
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.058
İskemik Beyin Hacminin İskemik Modifiye Albümin Seviyesi ile Korelasyonu
 • Burak Demirci
 • Muhammed Evvah Karakılıç
 • Abuzer Coşkun
 • Cihat Yel
 • Sadık Ahmet Uyanık
 • Kübranur Ünal
 • İsa Başpınar
 • Çilem Çaltılı
 • Selim İnan
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.10.068
Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavda Akran Değerlendirmesi Güvenilir Midir?
 • Hasan Dağmura
 • Emin Daldal
 • Hüseyin Bakır
 • Mehmet Fatih Daşıran
 • Zeki Özsoy
 • Osman Demir
 • İsmail Okan
 • Ertan Bülbüloğlu
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.054
Korako-akromial Açının İmpingement Sendromu Tanısına Katkısı Var Mı?
 • Ersen Ertekin
 • Zehra Seznur Kasar
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.11.079
Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisinde Farklı Anestezi Idamesinin Hemodinami Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Kohort Çalışması
 • Hülya Yılmaz Ak
 • Yasemin Özşahin
 • Mehmet Ali Yeşiltaş
 • İsmail Haberal
 • Mustafa Yıldız
 • Ziya Salihoğlu
 • Kerem Erkalp
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.11.076
Meme Koruyucu Onkoplastik Cerrahi Sonrası Yaşam Kalitesinin Ölçümü
 • Yüksel Altınel
 • Nadir Adnan Hacım
 • Merve Tokoçin
 • Talar Vartanoğlu
 • Gülçin Ercan
 • Hakan Yiğitbaş
 • Ahmet Akbaş
 • Atilla Çelik
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.055
Miyofasiyal Ağrı Sendromunda D Vitamini Eksikliğinin Yaşamsal Parametreler Üzerindeki Etkisi
 • İlknur Can
 • Ayşe Banu Sarıfakıoğlu
 • Aliye Yıldırım Güzelant
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.050
Sağlıklı Çocuklarda Mediastinal Ana Vasküler Yapıların Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
 • Kourosh Yaghouti
 • Filiz Çelebi
 • İbrahim Halil Sever
 • Nuri Çağatay Cimşit
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.077.1

Olgu Sunumu

Solunum Sinsityal Virüs ve İnsan Bocavirüs Ko-enfeksiyonu Olan Edinilmiş İmmün Yetmezlikli Çocuk Olguda Ciddi Bir Spontan Pnömomediastinum Olgusu
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Nurhan Kasap
 • Nihal Akçay
 • Mey Talip Petmezci
 • Ömer Devecioğlu
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.062

Editöre Mektup

Pandemi Döneminde Etik Kurullar: Yeni Bir Çağın Şafağı
 • Adil Polat
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.11.074