Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

Perianal and Abdominal Approach in the Surgical Treatment of Rectal Prolapse: Our 10-year Clinical Experience
 • Ömer Başol
 • Hüseyin Bilge
 • Faik Veysel Akpulat
 • Gizem Yaman
 • Abdullah Oğuz
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.010
Pipelle® Biyopsinin Tanısal Doğruluğunu Etkileyen Faktörler
 • Alper Seyhan
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.061
Primer Perkütan Koroner Girişim Sonrası Hastalarda Bifurkasyon Açısı ile Koroner No-reflow Yok Arasındaki İlişki
 • Ömer Taşbulak
 • Mustafa Duran
 • Ahmet Anıl Şahin
 • Ali Rıza Demir
 • Recep Gülmez
 • Mehmet Ertürk
 • Mehmet Emin Kalkan
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.044

Olgu Sunumu

Geciken ve Şüphe ile Çözülen Bir Tanı: Yabancı Cisim Aspirasyonu
 • Volkan Tosun
 • Selen Mandel
 • Bekir Can Gümüşlü
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.071
Yenidoğanlarda COVID-19 (SARS-CoV-2) Enfeksiyonu: Tek Merkezli Bir Olgu Serisi
 • Emrah Can
 • Çağrı Cumhur Gök
 • Şahin Hamilçıkan
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.074