Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

Böbrek Nakli Hastalarında Transplantasyon ile İlgili Bilgi, Algılama ve Yaşam Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
 • Oya Bozkurt
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.11.022
Yoğun Bakım Ünitesinde Pnömotoraks: İki Yıllık Retrospektif Değerlendirme
 • Ali Özalp
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Serdar Demirgan
 • Funda Gümüş Özcan
 • Myatsu Win
 • Kerem Erkalp
 • Aysin Selcan
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.12.028
Kalp Cerrahisi Merkezinde Uzayan Yoğun Bakım Hastalarının Değerlendirilmesi
 • Bedih Balkan
 • Hatice Dilek Özcanoğlu
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.11.027
Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Sezin Naiboğlu
 • Zerrin Önal
 • Emrah Naiboğlu
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.04.12
Asemptomatik Orta Düzey Karotis Darlığında Plak Morfolojisi İçin Monosit/Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol Oranının Öngörücü Rolü
 • Erdem Karaçöp
 • Asım Enhoş
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.06.23

Olgu Sunumu

Akut Pankreatit Etiyolojilerinin Sıradışı Bir Kombinasyonu
 • Sevgi Herek
 • Celalettin Herek
 • Mediha İrem Onar
 • Pervin Gümülçineli
 • Ömer Saçlı
 • Ahmet Engin Atay
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.10.017