Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

Korako-akromial Açının İmpingement Sendromu Tanısına Katkısı Var Mı?
 • Ersen Ertekin
 • Zehra Seznur Kasar
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.11.079
Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisinde Farklı Anestezi Idamesinin Hemodinami Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Kohort Çalışması
 • Hülya Yılmaz Ak
 • Yasemin Özşahin
 • Mehmet Ali Yeşiltaş
 • İsmail Haberal
 • Mustafa Yıldız
 • Ziya Salihoğlu
 • Kerem Erkalp
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.11.076
Miyofasiyal Ağrı Sendromunda D Vitamini Eksikliğinin Yaşamsal Parametreler Üzerindeki Etkisi
 • İlknur Can
 • Ayşe Banu Sarıfakıoğlu
 • Aliye Yıldırım Güzelant
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.050
Sağlıklı Çocuklarda Mediastinal Ana Vasküler Yapıların Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
 • Kourosh Yaghouti
 • Filiz Çelebi
 • İbrahim Halil Sever
 • Nuri Çağatay Cimşit
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.077.1
Radikal Prostatektomi Sonrası Adjuvan ve Kurtarma Radyoterapi Sonuçları
 • Selvi Dinçer
 • Çakır Numanoğlu
 • Mustafa Halil Akbörü
 • Erkan Merder
 • Murat Dinçer
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.078.1
Endometrium Kanserinde 1,25-dihidroksivitamin D3 Reseptör Ekspresyonunun İmmünohistokimyasal Analizi
 • Nesibe Kahraman Çetin
 • Özgür Deniz Turan
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.01
Transvers Abdominis Plan Bloğu Tabanlı Multimodal Analjezi Protokolü, Sezaryen Sonrası Tramadol İhtiyacını Azaltır
 • Savaş Çömlek
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.077
Bağcılar Tıp Bülteni’nde Ekim 2007 ve Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yayımlanan Makalelerin Atıf Analizlerinin Değerlendirilmesi
 • Aykut Çolakerol
 • Mustafa Zafer Temiz
 • Salih Zeki Sönmez
 • İbrahim Hacıbey
 • Ramazan Ömer Yazar
 • Engin Kadıralı
 • Atilla Semerciöz
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.025
Klinik Bir Deneyim: Bezoarların Endoskopik ve Cerrahi Yönetimi
 • Server Sezgin Uludağ
 • Deniz Esin Tekcan Şanlı
 • Nazım Güreş
 • Yusuf Ziya Erzin
 • Abdullah Kağan Zengin
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.015
HIF-1 Alfa (Hypoxia- inducible factor-1 alpha) akut Koroner Iskemide Yeni Bir Kardiyak Hipoksi Belirteci Olabilir Mi?
 • Feray Akbaş
 • Hanife Usta Atmaca
 • Mehmet Emin Pişkinpaşa
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.10.071

Olgu Sunumu

Bir Olgu Serisi Olarak Yenidoğan Bakteriyel Artriti için Artrotomi ve Yıkama Prosedürü
 • Çağrı Cumhur Gök
 • Tuba Kılıçlar
 • Emrah Can
 • Şahin Hamilçıkan
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.083

Derleme

Zorlu Bir Klinik Sorunun Gözden Geçirilmesi: Gebelikte Akut Biliyer Pankreatit
 • Yasin Ceylan
 • Bertan Akar
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.07