Özgün Araştırma

Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalarda Kalıcı Kalp Pili Mod Seçiminin Klinik Önemi
 • Orhan İnce
 • Kamil Gülşen
 • Sevgi Özcan
 • Ertuğrul Okuyan
 • Cengiz Çeliker
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 148-151 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.05.018
Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Transfiks Vida Tekniği ile Endobutton Tekniğinin Tünel Genişlemesi ve Klinik Sonuçlar Yönünden Karşılaştırılması
 • Sever Çağlar
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 152-159 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.02.01
Yetişkin Bir Popülasyonda Laboratuvar Verilerine Göre B12 ve Folat Düzeylerinin Referans Aralığının Belirlenmesi
 • Medine Alpdemir
 • Mehmet Fatih Alpdemir
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 160-165 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.031
Total Tiroidektomide Vasküler Ligasyon Yönteminin İntraoperatif ve Postoperatif Hipoparatiroidizme Aşamalı Etkisi
 • Gülçin Ercan
 • Meltem Küçükyılmaz
 • Hakan Yiğitbaş
 • Nadir Adnan Hacım
 • Serhat Meriç
 • Ramazan Kuşaslan
 • Yüksel Altınel
 • Merve Tokoçin
 • Tülin Saraç
 • Yeşim Erbil
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 166-172 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.06.025
İlk ve Son Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Göğüs Cerrahisi Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
 • Cenk Balta
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 173-178 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.038
Larinks Kanserinde Prognostik Bir Belirteç Olarak C-reaktif Protein Albümin Oranı
 • Abdurrahman Buğra Cengiz
 • Bekir Can Gümüşlü
 • Serkan Kayabaşı
 • Hasan Deniz Tansuker
 • Şahin Öğreden
 • Mehmet Faruk Oktay
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 179-184 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.032
Malign Özofagus Darlık ve Fistüllerinin Self-ekspandibl Metalik Stentlerle Palyasyonu
 • Serap Baş
 • Uğur Korman
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 185-192 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.043
Akut Pankreatitli Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi
 • Belgin Boran İncebacak
 • Kader İrak
 • Ömür Tabak
 • Abdülbaki Kumbasar
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 193-198 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.034
COVID-19 Pandemisi Sırasında Bir Teletıp Deneyimi: Obezitesi Olan Hastaların Telefon Görüşmeleriyle Takibi
 • Feray Akbaş
 • Hanife Usta Atmaca
 • Mehmet Emin Pişkinpaşa
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 199-203 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.052
Guatrlı Olgularda Dispnenin Değerlendirilmesinde Solunum Fonksiyon Testi ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi
 • Güler Özgül
 • Erkan Yavuz
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 204-209 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.030
Peroneal Nöropatisi Olan Hastalarda Etiyolojik Faktörlerin ve Elektrofizyolojik Bulguların Değerlendirilmesi
 • Nurbanu Hindioğlu
 • Sena Tolu
 • Fikret Aysal
 • Aylin Rezvani
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 210-215 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.044
Acil Servise Başvuran Hastaların Kültür Sonuçlarının Klinik ve Demografik Özellikleri
 • Şakir Ömür Hıncal
 • Mehmet Akif Karamercan
 • İsmail Ödemiş
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 216-223 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.064

Olgu Sunumu

Şiddetli Preeklampsi Geçiren İki Hastada Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu
 • Murat Doğan
 • Sema Baghaki
 • Yasemin Tekdos
 • Keziban Doğan
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 224-228 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.06.027
Renal Ven ve Inferior Vena Kava Trombozunun Nadir Bir Nedeni: Embriyonel Testis Karsinomu Olgusu
 • Sevgi Aras
 • Murat Yakın
 • İsmail Şerifoğlu
 • İsmail Ulus
 • Abdülkadir Zengin
 • Şule Özsoy
 • Aslıhan Bayır
 • Ülkühan Köksal
 • Ahmet Engin Atay
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 229-231 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.10.016

Diğer

2020 Hakem Dizini
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 0-0
2020 Yazar Dizini
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 0-0
2020 Konu Dizini
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 0-0