Özgün Araştırma

Mesane Kanseri Hastalarında De Ritis Oranının Önemi
 • Kasım Ertaş
 • Recep Eryılmaz
 • Rahmi Aslan
 • Murat Demir
 • Kerem Taken
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 69-74 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.03.09
Asemptomatik Orta Düzey Karotis Darlığında Plak Morfolojisi için Monosit/Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol Oranının Öngörücü Rolü
 • Erdem Karaçöp
 • Asım Enhoş
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 75-81 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.06.23
Çocuk Acil Servisine Ateş Şikayeti ile Başvuran Hastaların Kısa Dönem Sonuçları
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 82-87 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.05.17
Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Klinik Bulguları ve Kemik Mineral Dansitometri Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Sezin Naiboğlu
 • Zerrin Önal
 • Emrah Naiboğlu
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 88-93 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.04.12
Servikal Tarama Sonuçlarının Kolposkopik Bulgular ile İlişkisi
 • Derya Kılıç
 • Tolga Güler
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 94-99 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.06.20
Erken Dönem Subaraknoid Kanamanın Serum Endotelin ve von Willebrand Faktörü Üzerindeki Etkisinin Klinik ve Radyolojik Parametrelerle Korelasyonu
 • Serkan Kitiş
 • Meliha Gündağ Papaker
 • Eray Metin Güler
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 100-106 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.06.22
Antrenmanlı Sporcularda Statik ve Dinamik Germe Egzersizlerinin Diz Kas Gücü Üzerine Etkisi
 • Chasan Mola Ali
 • Filiz Tuna
 • Hasan Kerem Alptekin
 • Derya Demirbağ Kabayel
 • Hakan Tuna
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 107-115 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.05.16
Çocukluk Çağı Arka Çukur Habis Tümörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Çalışma
 • Burak Eren
 • İlker Güleç
 • Nuri Serdar Baş
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 116-122 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.28
Subaksiyel Servikal Omurganın Faset Dislokasyon Fraktürleri: Cerrahi Yaklaşım Kararı için Tedavi Algoritması
 • Barış Özöner
 • Levent Aydın
 • Songül Meltem Can
 • Ahmet Murat Müslüman
 • Adem Yılmaz
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 123-132 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.06.26
Kemik Tümörleri ile Alakalı Youtube Videolarının Kalite ve Güvenilirlik Analizi
 • Sezgin Bahadır Tekin
 • Erman Öğümsöğütlü
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 133-137 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.29
Hamile Kadınlarda Servikovajinal Sıvıda İnterlökin-6 Düzeyleri ve Preterm Eylem Prediktivitesi
 • Pelin Ergenekon
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 138-143 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.04.15

Olgu Sunumu

Dev Sakrokoksigeal Teratomu Olan Prematür Yenidoğanın Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
 • Funda Gümüş Özcan
 • Melahat Erol
 • Hasan Cem Güneyli
 • Serdar Demirgan
 • Mustafa Baran Yavuz
 • Nurseli Toksoy
 • Ayşin Selcan
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 144-147 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.33