Özgün Araştırma

Gastroskopi Yapılan Hastalarda Ağrı Katastrofizasyonu ile Sedasyon İlişkisi
 • Pınar Duman Aydın
 • Ahmet Akbaş
 • Ahmet Şen
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 1-6 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.06.024
Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavda Akran Değerlendirmesi Güvenilir midir?
 • Hasan Dagmura
 • Emin Daldal
 • Hüseyin Bakır
 • Mehmet Fatih Daşıran
 • Zeki Özsoy
 • Osman Demir
 • İsmail Okan
 • Ertan Bülbüloğlu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 7-13 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.054
Sıçanlarda Bistüri, Makas ve Koter Kullanılarak Kolon Diseksiyonlarında Anastomoz Güvenliğinin Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma
 • Hakan Yiğitbaş
 • Candaş Erçetin
 • Erkan Yavuz
 • Osman Bilgin Gülçiçek
 • Ali Solmaz
 • Kamil Özdoğan
 • Aytaç Biricik
 • Aslı Kahraman Akkalp
 • Hafize Uzun
 • Fatih Çelebi
 • Atilla Çelik
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 14-19 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.048
Orta Derecede Mitral Yetersizliği Olan Anlamlı Mitral Darlığında Perkütan Balon Mitral Valvüloplastinin Sonuçları - Tek Merkez Çalışması
 • Ömer Çelik
 • Ahmet Anıl Şahin
 • Muammer Karakayalı
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 20-25 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.047
İskemik Beyin Hacminin İskemik Modifiye Albümin Seviyesi ile Korelasyonu
 • Burak Demirci
 • Muhammed Evvah Karakılıç
 • Abuzer Coşkun
 • Cihat Yel
 • Sadık Ahmet Uyanık
 • Kübranur Ünal
 • İsa Başpınar
 • Çilem Çaltılı
 • Selim İnan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 26-31 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.10.068
Psoriazisli Hastalarda İnteratriyal Blok ve PACİ Skoru Arasındaki İlişki
 • Nijad Bakhshaliyev
 • Asım Enhoş
 • Erdem Karaçöp
 • Ramazan Özdemir
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 32-36 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.041
Staghorn Böbrek Taşlarının Yönetiminde İki ve İkiden Fazla Giriş Perkütan Nefrolitotominin Karşılaştırılması
 • Yusuf Turushan Özcanlı
 • Mustafa Erkoç
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 37-41 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.058
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yüksek Akışlı Nazal Oksijen Tedavisi
 • Ayhan Yaman
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 42-47 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.10.070
Senkoplu Hastalarda Elektroensefalografi Yapmalı Mıyım?
 • Mehlika Panpallı Ateş
 • Fatma Yılmaz Can
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 48-52 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.065
Clopidogrel Kullanan, Koroner Arter Hastalığı Tanısı Mevcut Olan Türk Popülasyonunda CYP2C19*1 ve CYP2C19*2 Gen Polimorfizmi
 • Ramazan Sabırlı
 • Aylin Köseler
 • Atakan Yılmaz
 • İsmail Doğu Kılıç
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 53-60 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.040
Endorektal Ultrasonografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Pozitron Emisyon Tomografisinin Rektum Kanserinde Ameliyat Stratejisine Katkıları
 • Yurdakul Deniz Fırat
 • Gökhan Çipe
 • Coşkun Çakır
 • Hüseyin Kazım Bektaşoğlu
 • Sinan Arıcı
 • Mahmut Müslümanoğlu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 61-65 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.045
Transrektal Prostat Biyopsisi Yapılan Erkeklerde De Ritis Oranı ile Prostat Kanseri Arasında Herhangi Bir İlişki Var Mı?
 • Yusuf Şahin
 • Mehmet Yılmaz
 • İbrahim Hacıbey
 • Yiğit Can Filtekin
 • Aykut Çolakerol
 • Atilla Semerciöz
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 66-72 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.11.078
Meme Koruyucu Onkoplastik Cerrahi Sonrası Yaşam Kalitesinin Ölçümü
 • Yüksel Altınel
 • Nadir Adnan Hacım
 • Merve Tokoçin
 • Talar Vartanoğlu
 • Gülçin Ercan
 • Hakan Yiğitbaş
 • Ahmet Akbaş
 • Atilla Çelik
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 73-78 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.055
Deneysel Sıçan Yanık Modelinde, Enteral L-Glutamin ve L-Alanin ile Bakteriyel Translokasyon İlişkisi
 • Semih Günay
 • Perçin Karakol
 • Mehmet Bozkurt
 • Mustafa Durgun
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 79-87 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.061

Olgu Sunumu

Solunum Sinsityal Virüs ve İnsan Bokavirüs Ko-enfeksiyonu Olan Edinilmiş İmmün Yetmezlikli Çocuk Olguda Ciddi Bir Spontan Pnömomediastinum Olgusu
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Nurhan Kasap
 • Nihal Akçay
 • Mey Talip Petmezci
 • Ömer Devecioğlu
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 88-91 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.062

Editöre Mektup

Pandemi Döneminde Etik Kurullar: Yeni Bir Çağın Şafağı
 • Adil Polat
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 92-94 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.11.074