Editörler Kurulu

Yayın Kurulu

Yayın Yönetmeni

Feyza Karagöz Güzey, Doç. Dr.,
(Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye)

Yardımcı Yayın Yönetmenleri

Cemal Kural, Prof. Dr.,
E-posta: cemalkural@hotmail.com
(Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İstanbul, Türkiye)

Yüksel Altuntaş, Prof. Dr.,
E-posta: yukselaltuntas@yahoo.com
(Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, İstanbul, Türkiye)

Atilla Çelik, Doç., Dr., 
(Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye)

Kerem Erkalp, Doç., Dr.,
(Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)

Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Dr.,
E-posta: ymuslumanoglu56@hotmail.com
(İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)

Levent Yaşar, Dr., 
E-posta: leventysr@gmail.com
(İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye)

Esra Şevketoğlu, Prof. Dr.,
E-posta: caglaes@yahoo.com.tr
(İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye)