Editörler Kurulu

Editör Kurulu

Baş Editör

Feyza Karagöz Güzey, Doç. Dr.,
(Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-4260-9821

Yardımcı Editörler

Cemal Kural, Prof. Dr.,
E-posta: cemalkural@hotmail.com
(Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0001-7493-391X

Yüksel Altuntaş, Prof. Dr.,
E-posta: yukselaltuntas@yahoo.com
(Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-3559-035X

Atilla Çelik, Doç., Dr., 
(Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-0732-9007

Kerem Erkalp, Doç., Dr.,
(Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-4025-7092

Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Dr.,
E-posta: ymuslumanoglu56@hotmail.com
(İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-8691-0886

Levent Yaşar, Dr., 
E-posta: leventysr@gmail.com
(İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-8679-2699

Esra Şevketoğlu, Prof. Dr.,
E-posta: caglaes@yahoo.com.tr
(İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-8330-2877