Editörler Kurulu

Editör Kurulu

Baş Editör

Prof. Dr. Feyza Karagöz Güzey,
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-4260-9821

Yardımcı Editörler

Prof. Dr. Cemal Kural,
E-posta: cemalkural@hotmail.com
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0001-7493-391X

Prof. Dr. Yüksel Altuntaş,
E-posta: yukselaltuntas@yahoo.com
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-3559-035X

Doç. Dr. Atilla Çelik,
(Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-0732-9007

Doç. Dr. Kerem Erkalp,
(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-4025-7092

Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu,
E-posta: ymuslumanoglu56@hotmail.com
(İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-8691-0886

Doç. Dr. Levent Yaşar,
E-posta: leventysr@gmail.com
(İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-8679-2699

Doç. Dr. Esra Şevketoğlu,
E-posta: caglaes@yahoo.com.tr
(İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ORCID: 0000-0002-8330-2877