Olgu Sunumu

Kistik fibrozisli bir hastada anestezi yönetimi (Olgu sunumu)
 • Hacer Yeter
 • Sitki Nadir Sinikoglu
 • Kerem Erkalp
 • Numan Kutbay
 • Aysin Selcan
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 33-35 DOI: 10.5350/BMB20170220030908
Robinow Sendromu’nda anestezi yönetimi (olgu sunumu)
 • Hacer Yeter
 • Murat Bagci
 • Aydin Firincioglu
 • Sitki Nadir Sinikoglu
 • Kerem Erkalp
 • Aysin Selcan
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 36-38 DOI: 10.5350/BMB20170306094925
Konjenital Miyotonili Bir Hastadaki Anestezi Deneyimimiz
 • Yeşim Cokay Abut
 • Serkan Şimşek
 • Seher Köse
 • Şenay Kırgezen
 • Kübra Bolat
 • Veysel Erden
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 53-55 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.28989
Stiff person sendromlu bir hastadaki anestezi deneyimlerimiz
 • Yesim Cokay Abut
 • Tayfun Aldemir
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 55-56 DOI: 10.5350/BMB20170602055922
Dev Sakrokoksigeal Teratomu Olan Prematür Yenidoğanın Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
 • Funda Gümüş Özcan
 • Melahat Erol
 • Hasan Cem Güneyli
 • Serdar Demirgan
 • Mustafa Baran Yavuz
 • Nurseli Toksoy
 • Ayşin Selcan
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 144-147 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.33

Özgün Araştırma

Laparoskopik ve Açık Jinekolojik İşlemde Endotrakeal Kaf ve Alveolar Basınçların Laringofaringeal Sonuçlara Etkisi
 • Güneş Özlem Yıldız
 • Gökhan Sertçakacılar
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 49-55 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-12-127
Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisinde Farklı Anestezi İdamesinin Hemodinami Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Kohort Çalışması
 • Hülya Yılmaz Ak
 • Yasemin Özşahin
 • Mehmet Ali Yeşiltaş
 • İsmail Haberal
 • Mustafa Yıldız
 • Ziya Salihoğlu
 • Kerem Erkalp
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 105-111 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.11.076
Konjenital Kalp Hastalığı Olan Pediyatrik Olgularda Kardiyak Kateterizasyon Laboratuvarında Kateterizasyon ve Anjiyografi İşlemlerinde Anestezi Deneyimlerimiz: Tek Merkez 360 Olgu
 • Hatice Dilek Özcanoğlu
 • Funda Gümüş Özcan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 150-157 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-04-035
Fentanilin İndüklediği Öksürük İnsidansı ve Dozun Etkisi: Randomize Plasebo Kontrollü Çalışma
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 174-179 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-04-033
Geriatrik Hastaların Spinal Anestezisinde Paramedyan Yaklaşım İlk Tercih Olmalı mı? Prospektif Randomize Klinik Çalışma
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 240-246 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-059
Perkütan Kifoplasti Uygulanan Hastalarda Anestezi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Prospektif Bir Çalışma
 • Tuğba Onur
 • Ümran Karaca
 • Asiye Demirel
 • Şeyda Efsun Özgünay
 • Anıl Onur
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 292-301 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-07-064
Port Kateterizasyonu: 156 Hastalık Klinik Deneyimimiz
 • Edip Gönüllü
 • Serdar Yeşiltaş
 • Doğan Koca
 • Abdurrahman Aycan
 • Erkan Doğan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 302-305 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.016
COVID-19 Pandemi Sürecinde Elektrokonvülsif Tedavilerde Anestezi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Asiye Demirel
 • Ayşe Neslihan Balkaya
 • Tuğba Onur
 • Şeyda Efsun Özgünay
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 302-310 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-08-067
Sezaryen Ameliyatlarında ERAS Protokolünde Ondansetron Uygulamasının Rejyonal Anestezi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Prospektif Randomize Bir Çalışma
 • Necmiye Ay
 • Duygu Akyol
 • Pelin Kılıç Erol
 • İbrahim Polat
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 365-370 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-10-081

Derleme

Kardiyotorasik Olmayan Cerrahilerde Peri-postoperatif Dönem Atriyal Fibrilasyon: Anesteziyolog Yaklaşımı
 • Hülya Yılmaz Ak
 • Kübra Taşkın
 • Kerem Erkalp
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 192-196 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-07-065