Olgu Sunumu

Plummer-Vinson sendromunda yutma güçlüğünün endoskopik tedavisi
 • Ali Solmaz
 • Osman Bilgin Gulcicek
 • Talar Vartanoglu
 • Erkan Yavuz
 • Hakan Yigitbas
 • Candas Ercetin
 • Atilla Celik
 • Fatih Celebi
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 25-28 DOI: 10.5350/BMB20161224025457

Özgün Araştırma

Demir Eksikliği Olan Erişkin Hastalarda Rutin Duodenum Biyopsi ile Çölyak Hastalığının Tanısal Prevalansı
 • Nurhan Demir
 • Bilgehan Yüzbaşıoğlu
 • Emine Kanatsız
 • Saime Gül Barut
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 265-269 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-05-051
Tedavi Almamış HIV Hastalarında Sitopeniler: Türkiye ve Somali Karşılaştırması
 • Öznur Sarı
 • Süda Tekin
 • Ümit Üre
 • Mahir Kapmaz
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 279-287 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-051