Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisine Ateş Şikayeti ile Başvuran Hastaların Kısa Dönem Sonuçları
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 82-87 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.05.17
Çocuk Acil Serviste Down Sendromlu Hastalar
 • İbrahim Hakan Bucak
 • Hilal Aydın
 • Mehmet Geyik
 • Hüseyin Tanrıverdi
 • Fedli Emre Kılıç
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 124-129 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-12-122
Acil Servise Başvuran Hastaların Kültür Sonuçlarının Klinik ve Demografik Özellikleri
 • Şakir Ömür Hıncal
 • Mehmet Akif Karamercan
 • İsmail Ödemiş
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 216-223 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.064
Pediyatrik Kafa Travmalarında Klinik ve Görüntüleme Sonuçları
 • Burak Akın
 • Abuzer Coşkun
 • Burak Demirci
 • Hatice Karaçam
 • Betül Çam
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 217-223 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-030