Özgün Araştırma

Tek seviye anterior servikal diskektomi ile diskektomi ve füzyon sonrası radyolojik ve klinik komşu seviye dejenerasyonu oranlarının karşılaştırılması
 • Ozgur Yusuf Aktas
 • Abdurrahman Aycan
 • Burak Eren
 • Necati Kaplan
 • M. Murat Taskin
 • Feyza Karagoz Guzey
Bagcilar Med Bull 2016; 1: 6-11 DOI: 10.5350/BMB2016010102
COVID-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastalarında Favipiravir Kombine Tedavisinin Sonuçları
 • Habip Yılmaz
 • Abdullah Emre Güner
 • Murat Altuntaş
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 339-345 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.07.084

Olgu Sunumu

Bupropion ile İlişkili Anormal Uterin Kanama: Olgu Sunumu
 • Melek Kanarya Vardar
 • Evrim Ebru Kovalak
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 288-290 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-061