Olgu Sunumu

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Olağan Dışı Şüpheli: Herpetik Ensefalit
 • Yusuf İpek
 • Rauf Gül
 • Mehmet Ali Turgut
 • Berna Kaya Uğur
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-06-054

Özgün Araştırma

Genel Anestezi ve Spinal Anestezi Uygulanan Sezaryen Doğumlarda Doğum Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
 • Hale Çetin Arslan
 • Kadir Arslan
 • Şeyma Çolak Yüksek
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 202-209 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-110
Sezeryan Operasyonlarında Ultrasonografi Eşliğinde Transversalis Fasya Plan Bloğun (TFPB) ve Transversus Abdominis Plan Bloğun (TAPB) Postoperatif Ağrıda Etkinliğinin Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma
 • Duygu Akyol
 • Necmiye Ay
 • Funda Gümüş Özcan
 • İbrahim Polat
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 230-235 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-05-048
Geriatrik Hastaların Spinal Anestezisinde Paramedyan Yaklaşım İlk Tercih Olmalı mı? Prospektif Randomize Klinik Çalışma
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 240-246 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-059
Sezaryen Ameliyatlarında ERAS Protokolünde Ondansetron Uygulamasının Rejyonal Anestezi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Prospektif Randomize Bir Çalışma
 • Necmiye Ay
 • Duygu Akyol
 • Pelin Kılıç Erol
 • İbrahim Polat
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 365-370 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-10-081