Olgu Sunumu

Açık inguinal tamir operasyonu esnasında iyatrojenik femoral ven ligasyonununun geç dönem cerrahi tedavisi
 • Serkan Ketenciler
 • Kamil Boyacioglu
 • Ilknur Akdemir
 • Vedat Erentug
 • Nihan Kayalar
Bagcilar Med Bull 2016; 1: 26-28 DOI: 10.5350/BMB2016010106

Özgün Araştırma

Opere ve Non-opere Kolorektal Adenokarsinoma Hastalarında Biyobelirteç Olarak NLR, MPV ve RDW
 • Atilla Bulur
 • Ayça Serap Çakır
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 314-319 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.056
Rektal Prolapsus Cerrahi Tedavisinde Perineal ve Abdominal Yaklaşım: 10 Yıllık Klinik Deneyimimiz
 • Ömer Başol
 • Hüseyin Bilge
 • Faik Veysel Akpulat
 • Gizem Yaman
 • Abdullah Oğuz
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 355-360 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.010