Özgün Araştırma

Monogenik Otoenflamatuvar Hastalıkların Klinik Prezentasyonunda Mukokutanöz Bulguların Payı Nedir? Tek Merkez Deneyimi
  • Oya Köker
  • Nuray Aktay Ayaz
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 70-76 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-01-02
COVID-19 Pozitif Pediyatrik Hastalarda Koku ve Tat Bozukluğu: Hastalığın Farklı Evrelerinde Prospektif Bir Kohort
  • Zahide Mine Yazıcı
  • Neslihan Sağlam
  • Nihal Akçay
  • Bengisu Menentoğlu
  • Nevin Hatioğlu
  • Esra Şevketoğlu
  • İbrahim Sayın
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 267-272 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-056