Özgün Araştırma

Larinks Kanserinde Prognostik Bir Belirteç Olarak C-reaktif Protein Albümin Oranı
 • Abdurrahman Buğra Cengiz
 • Bekir Can Gümüşlü
 • Serkan Kayabaşı
 • Hasan Deniz Tansuker
 • Şahin Öğreden
 • Mehmet Faruk Oktay
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 179-184 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.032
Eritrosit Sedimantasyon Hızı İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Olmadan Lenfoma Tanısını Öngörebilir: Retrospektif Bir Çalışma
 • Esra Turan Erkek
 • Oğuz Fırat Bozkurt
 • Melis Demirağ Evman
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 190-197 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.12.083
Endemik Bölgede Komplike ve Komplike Olmayan Bruselloz Olgularının Değerlendirilmesi
 • Merve Sefa Sayar
 • Dilek Bulut
 • Doğan Barış Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 205-211 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-028