Olgu Sunumu

Yenidoğan Döneminde Akut Ürtiker İle Prezente Olan İnek Sütü Proteini Alerjisi

10.4274/BMB.galenos.2019.10.018

  • Yasemin Eroğlu
  • Hikmet Tekin Nacaroğlu
  • Abdulrahman Özel
  • Özgül Yiğit
  • Fatih Mete

Gönderim Tarihi: 25.10.2019 Kabul Tarihi: 15.11.2019 Bagcilar Med Bull 2019;4(4):110-113

Ürtiker, küçük çocuklarda çok sık görülen medikal bir problemdir. Yenidoğan döneminde ise az sayıda olgu bildirimi vardır. Ürtikerin birçok olguda nedeni bulunamasa da oldukça fazla nedeni vardır. Daha çok gıda alerjisi, ilaç etkisi veya enfeksiyonlara bağlı meydana geldiği gösterilmiştir. Besin alımı sonrası akut ürtiker ve/veya anjioödem görülen hastalarda IgE aracılı besin alerjisinin olabileceği mutlaka akla getirilmelidir. Bu yazıda ise yenidoğan döneminde inek sütü proteini alerjisine bağlı gelişen akut ürtiker olgusı sunulmuştur. Yirmi bir günlük erkek hasta acil servisimize 1 gün önce başlayan vücuttaki yaygın döküntü şikayeti ile başvurdu. Hastanın öyküsünde şikayetleri başlamadan önce farklı bir ilaç alımı olmadığı, daha önce döküntülerinin olmadığı, doğumundan bu yana üst solunum yolu enfeksiyonu veya başka bir enfektif-enflamatuvar hastalık geçirmediği ve başka bir tıbbi kuruma başvurmadıkları öğrenildi. Hastanın besin alerjisi şüphesi açısından alınan tetkiklerinde Total IgE: 38 IU/L, süt spesifik IgE (f2): 2,26 kU/L olarak saptandı. Bu sonuçlara göre olgunun almış olduğu formüla mama kesilerek ileri derece hidrolize formüla başlanıldı. İzlemde olgunun 12 saat sonra vücuttaki döküntülü lezyonlar solmaya başladı ve tedavisinin 5. gününde tüm lezyonları düzeldi. Ürtiker, sık görülen bir hastalık olsa da 6 aydan küçük olgularda nadir olarak bildirilmektedir. Yenidoğan döneminde ürtiker tablosu ile başvuran olgularda besin alerjisi olabileceğinin akılda tutulması gerektiğini vurgulamak için olgumuz sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnek sütü protein alerjisi, ürtiker, yenidoğan

Tam Metin (İngilizce)