Özgün Araştırma

Yeme bozukluğu şikayetleri olan bireylerde kabus görme riski artışı

10.5350/BMB20180711071115

  • William E. Kelly
  • Qiujun Yu

Gönderim Tarihi: 11.07.2018 Kabul Tarihi: 15.10.2018 Bagcilar Med Bull 2018;3(4):49-54

Amaç:

Bu ön çalışma, yeme bozukluğu şikayetleri olan bireylerin kabus görme sıklığının daha yüksek olup olmadığını incelemeyi amaçlamıştır. Ayrıca genel psikolojik stresin yeme bozukluğu semptomları ve kabuslar arasındaki ilişkiye olan etkisi incelenmiştir.

Yöntem:

Üç yüz elli üniversite öğrencisi, kesitsel bir çalışma tasarımında, kabus sıklığı, yeme bozukluğu şikayetleri ve psikolojik stres ile ilgili ölçümleri tamamladı.

Bulgular:

Yeme bozukluğu şikayetleri bildiren bireylerin, kontrollere göre, kabus bildirme sıklığı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Ancak, cinsiyet ve genel psikolojik strese göre düzeltildiğinde, yeme bozukluğu şikayetleri kabusları anlamlı olarak yordamadı.

Sonuç:

Yeme bozukluğu şikayetleri olan bireylerin kabus bildirme olasılığı daha yüksektir. Bununla birlikte, yeme bozukluğu şikayetleri olan bireyler arasında kabus görme sıklığı, cinsiyet ve genel stres düzeylerinden oldukça fazla etkilenmektedir. Bu ön sonuçların klinik örnekler arasında genişletilmesi ve çoğaltılması için devam araştırmalarının yapılması önerilmektedir. Yeme bozukluğu şikayetleri olan hastaların hekimleri, kabus görme durumunu değerlendirmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Kabus, yeme bozukluğu, psikolojik stres