Teknik Not

Ultrasonografi rehberliğinde perkütan endoskopik gastrostomi takılması

10.5350/BMB20180427024330

  • Erkan Yavuz
  • Mehmet Salih Akkurt
  • Hakan Yigitbas
  • Osman Bilgin Gulcicek
  • Candas Ercetin
  • Onur Olgac Karagulle
  • Atilla Celik
  • Fatih Celebi
  • Ali Solmaz

Gönderim Tarihi: 27.04.2018 Kabul Tarihi: 08.05.2018 Bagcilar Med Bull 2018;3(2):17-19

Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG), ilk kez 1980 yılında tarifi yapılmış, çeşitli sebeplerle ağız yoluyla beslenemeyen ancak gastrointestinal bozukluğu olmayan hastalarda uzun süreli beslenme amacıyla kullanılan bir enteral beslenme yoludur.

PEG uygulaması işleminde bilindiği gibi endoskopun translüminasyon ışığı rehberliğinde set içinden çıkan iğnenin karın duvarından mideye gönderilerek yapılmaktadır. Ancak bazı hastalarda çeşitli sebeplerle (obezite, geçirilmiş batın ameliyatı) bu ışığı görmek mümkün olmamaktadır. Bu durumda karın duvarından mideye iğneyi göndermek güvenli olmamaktadır. Bu durumda ultrasondan faydalanmak hem işlemi kolaylaştırmakta hem de oluşabilecek komşu organ hasarını azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Perkütan endoskopik gastrostomi, ultrason, endoskopi