Özgün Araştırma

Tip 16 ve 18 Dışı HPV Taşıyan Kadınlarda Kanser Taraması için Sitoloji Yeterli Olmayabilir

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-11-090

  • Erhan Okuyan
  • Özlem Karabay Akgül

Gönderim Tarihi: 03.11.2022 Kabul Tarihi: 02.03.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(1):78-81

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, kolposkopi ve loop elektroensizyon prosedür (LEEP) yapılan human papilloma virüsü (HPV) pozitif kadınlarda HPV tip 16-18 ve diğer yüksek riskli HPV tipleri ile final patolojisi arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem:

Ocak 2017-Ocak 2019 tarihleri arasında tersiyer bir merkezde tedavileri yapılan 528 HPV pozitif kadının verileri geriye dönük olarak incelendi. LEEP yapılan hastaların yaşları, smear sonuçları, HPV tipleri, kolposkopik biyopsilerin ve LEEP materyallerinin patoloji sonuçları değerlendirildi. HPV tip 16 ve/veya 18 olan grup yüksek risk grubu (HRG), tip 16 ve/veya 18 dışında olup da genital kanserlere neden olabilen HPV tiplerini (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 ve 68 tipleri) diğer yüksek riskli HPV grubu (OHRG) olarak tanımladık. Gebeler çalışmaya dahil edilmedi. Vajinal enfeksiyonu olan kadınlar tedavi sonrası çalışmaya dahil edilmiştir. Kolposkopi ve patoloji sonuçları mevcut HPV tipine göre istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:

OHRG grubunda 322 kadın (%61) vardı. Bu grupta HPV’li kadınların yaklaşık %75’inde kolposkopide benign bulgular, 3 (%0,9) kadında serviks kanseri tespit edildi. HRG grubunda en yaygın kolposkopik bulgu benign bulgulardı, CIN1 (%30) ikinci sıklıktaydı. CIN3 ve serviks kanseri yüksek risk grubunda daha yaygındı (sırasıyla %6,8 ve %2,9). OHRG grubunda %75 kadına LEEP yapılmadan takip yapılmıştı, LEEP yapılan (%25) kadınlarda %18 CIN1 tespit edildi.

Sonuç:

OHRG’de smear negatif olsa bile 2 hastada kanser görüldü; bu nedenle bu gruptaki hastalarda da HPV 16 ve 18 pozitifliğinde olduğu gibi sitolojiden bağımsız olarak kolposkopi yapılması gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: İnsan papilloma virüsü, kolposkopi, rahim ağzı kanseri, sitoloji, yayma

Tam Metin (İngilizce)