Özgün Araştırma

Suaeda Maritima tüm bitkisinin metanollü özütünün İsviçre albino farelerinde gösterilen in vivo analjezik potansiyeli ve özütün in vitro trombolitik ve membran üzerinde dengeleyici etkinliği

10.5350/BMB20170306094829

  • Mamunur Rashid
  • Saddam Hussain
  • Mamun Or Rashid
  • Abdul Halim
  • Niloy Sen
  • Shalahuddin Millat
  • Al-Amin Sarker

Gönderim Tarihi: 25.02.2017 Kabul Tarihi: 06.03.2017 Bagcilar Med Bull 2017;2(1):13-18

Amaç:

Bu çalışmada; Suaeda maritima bitkisinin soğuk metanollü özütü araştırılıp ağrı kesici, membran üzerinde dengeleyici ve trombolitik etkinlikleri gibi biyolojik özellikleri değerlendirilmiştir. Bu bitki türü hakkında bir adet çalışma bulunsa da tüm bitkinin kullanımı bugüne dek incelenmemiştir. Çalışmamızda Suaeda maritima’nın in vivo ve in vitro biyoaktivitelerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Farmakolojik analjezik etkinliği asetik asit tetiklediği kıvranma yöntemi kullanılarak bir fare modelinde in vivo araştırıldı. Membran üzerinde dengeleyici etkinliği hipotonik solüsyon tetiklediği durumda sağlanan hemoliz inhibisyonuna göre incelendi. Trombolitik etkinliği ise standart olarak streptokinaz kullanarak in vitro değerlendirildi.

Bulgular:

Fare modelinde Suaeda maritima özütünün en etkili bulunan dozu 500 mg/kg vücut ağırlığı kıvranmanın %82.25 azaltma oranını sağladı. Hemoliz inhibisyonuna gelince, standart olarak kullanılan asetil salisilik asit (0.10 mg/mL) %66.37 hemoliz inhibisyonu gösterirken metanollü kaba özüt (10 mg/ml doz) tüm fraksiyonlardan en büyük etkiyi gösterdi (%66.37). Pıhtıların 100 μl ile işlendiğinde her deney örneğinde orta derecede pıhtı yıkımı bulunurken en yüksek etki 10 mg/mL doz kullanarak bulundu (%49.13).

Sonuç:

Suaeda maritima özütü fare modelinde önemli bir analjezik etki ve in vitro modellerde membran üzerinde dengeleyici ve trombolitik etkinlikler gösterdi. İnsan modeline analjezik, membran dengeleyici ve trombolitik etkinliklerin açısından yeni bir boyut getirebilir.

Anahtar Kelimeler: suaeda maritima, kıvranma, membran dengelenmesi, trombolitik