Olgu Sunumu

Stiff person sendromlu bir hastadaki anestezi deneyimlerimiz

10.5350/BMB20170602055922

  • Yesim Cokay Abut
  • Tayfun Aldemir

Gönderim Tarihi: 15.05.2017 Kabul Tarihi: 02.06.2017 Bagcilar Med Bull 2017;2(2):55-56

Stiff Person sendromu kas rijiditesi ve epizodik spazmlarla seyreden nadir bir hastalıktır.

Bu olgu sunumunda stiff person sendromlu bir hastadaki başarılı anestezi girişimimizi sunmayı amaçladık. Propofol, fentanil ve atrakuryumun stiff person sendromlu hastalarda güvenle kullanılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Stiff person sendromu, genel anestezi