Özgün Araştırma

Sezaryen Sırasında Karşılaşılan Adneksiyel Kitlelerin Retrospektif Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2022.2021-12-123

  • Semra Yüksel
  • Cemre Alan

Gönderim Tarihi: 10.01.2022 Kabul Tarihi: 07.02.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(1):38-42

Amaç:

Sezaryen sırasında insidental olarak adneksiyal kitle tespit edilebilir ve yönetim şekli kitlenin özelliklerine göre değişiklik gösterir. Bu çalışmanın amacı, sezaryen sırasında karşılaşılan adneksiyal kitlelerin özelliklerini ve yönetimini analiz etmektir.

Yöntem:

Üçüncü basamak merkezde Kasım 2014-Aralık 2019 tarihleri arasında sezaryen olan 7.063 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Sezaryen sırasında insidental adneksiyel kitle saptanan ve patolojisi mevcut olan 64 hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular:

Sezaryen sırasında insidental adneksiyal kitle oranı %0,9 olarak bulundu. Non-neoplastik grubun patolojilerine baktığımızda en sık paratubal veya paraovarian kistler (25 hasta, %39), 2. en sık basit seröz kist (7 hasta, %11) ve 3. en sık korpus luteum kisti (4 hasta, %6) olduğu görüldü. Neoplastik olan grupta ise en sık matur kistik teratom (11 hasta, %17), sonrasında müsinöz kistadenom (5 hasta, %8) ve adenofibrom (3 hasta, %5) izlendi. Non-neoplastik grubun tamamına kistektomi yapıldı. Neoplastik grupta ise hastalardan 16’sına kistektomi (%72), 6’sına salpingo-ooferektomi (%28) yapıldı. Cerrahi yapılan hastalarda perioperatif ve post-operatif komplikasyon izlenmedi.

Sonuç:

Sezaryen sırasında karşılaşılan adneksiyal kitlelere cerrahi müdahale yapılması komplikasyon riskini artırmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adneksiyal hastalık, gebelik, insidental bulgu, sezaryen

Tam Metin (İngilizce)