Özgün Araştırma

Servikal dar kanal hastalarında radyolojik travma bulgusu olmaksızın servikal omurilik yaralanması: Ardışık 15 olgunun değerlendirilmesi

10.5350/BMB20170612124423

  • Burak Eren
  • Azmi Tufan
  • Eyup Cetin
  • Feyza Karagoz Guzey
  • Ozgur Yusuf Aktas
  • Abdurrahim Tas
  • Ebru Doruk
  • Ilker Gulec
  • Mustafa Safi Vatansever

Gönderim Tarihi: 04.06.2017 Kabul Tarihi: 12.06.2017 Bagcilar Med Bull 2017;2(2):46-50

Amaç:

Servikal spinal dar kanal omurilik yaralanması için iyi bilinen bir risk faktörüdür. Bazı olgularda kanal darlığının ilk belirtisi omurilik yaralanması olabilir. Bu nedenle bazı yazarlar kanal darlığı olan belirtisiz olgularda önleyici amaçla dekompresyon önermektedir. Bu çalışmada servikal dar kanalın eşlik ettiği omurilik yaralanmalı olguların son durumunu ve travma öncesi belirtisiz olan olguların oranını saptamayı amaçladık.

Yöntem ve Gereçler:

Ardışık 15 hasta değerlendirildi. İzlemde nörolojik belirtilerin düzelmesi iyi son durum, düzelmemesi ya da ölüm kötü son durum olarak kabul edildi.

Bulgular:

Bütün olgular erkekti ve 44-85 yaşları arasındaydı. Olguların 7’sinde yüksek enerjili, diğerlerinde düşük enerjili travma vardı. Dokuz olguda santral omurilik sendromu, diğerlerinde diğer omurilik yaralanma tipleri saptandı. Travmadan önce 2 olguda servikal dar kanala ait hafif belirtiler vardı, diğerleri belirtisizdi.

Bir hasta ameliyatı kabul etmedi, 2 hasta genel durumlarının kötü olması nedeniyle ameliyat edilemedi, bu iki olgu kaybedildi. Diğer 12 olgu travmadan 0-40 gün sonra ameliyat edildi. Bu olguların ağır transvers tipte omurilik yaralanması olan 2’si ameliyat sonrası kaybedildi. Diğer olgular 1-48 ay (22.7±17.7) izlendi. İki olguda travmadan 31 ay ve 1 ay sonra nörolojik bulgular hala düzelmemişti. Diğer olgularda, ameliyatı kabul etmeyen de dahil olmak üzere, nörolojik bulgular kısmen ya da tamamen düzeldi.

Santral tipte omurilik yaralanması olan olgularda son durum anlamlı olarak daha iyiydi (p=0.0019). Yaş, servikal kanal çapı, Amerikan Spinal Yaralanma Derneği skalası motor ve duysal puanları, travma tipi ve omurilik yaralanmasının düzeyi son durumda etkili bulunmadı.

Sonuç:

Servikal dar kanalın eşlik ettiği omurilik yaralanmalı olgularda travma öncesi dar kanala ait belirtisi olmayan hasta oranı çok yüksek bulundu. Bu nedenle belirtisiz servikal dar kanal olgularında tedavi kararı verirken çok iyi düşünülmelidir. Servikal dar kanal olgularında hata belirtisiz olanlarda bile spinal travma çok ağır sonuçlara yol açabilir. Bu olgularda santral tipte omurilik yaralanması daha iyi gidişlidir, diğer tip yaralanmalarda son durum daha kötüdür.

Anahtar Kelimeler: omurilik yaralanması, servikal spinal kanal darlığı, spinal travma