Özgün Araştırma

Senkoplu Hastalarda Elektroensefalografi Yapmalı Mıyım?

10.4274/BMB.galenos.2020.09.065

  • Mehlika Panpallı Ateş
  • Fatma Yılmaz Can

Gönderim Tarihi: 26.09.2020 Kabul Tarihi: 24.11.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(1):48-52

Amaç:

Geçici global serebral hipoperfüzyon ile ortaya çıkan geçici bilinç kaybı senkop olarak tanımlanmaktadır. Senkop esnasında elektroensefalografide (EEG) sık olmayan değişiklikler görülebilir. Bu EEG değişiklikleri ve bulguları simetrik yavaşlama, diken ya da diken-dalga kompleksleri şeklindedir. Bu çalışmada, senkop şikayetiyle nöroloji polikliniğine başvuran hastalarda yapılan EEG sonuçları ve gerekliliği değerlendirildi.

Yöntem:

Bu çalışmada, Eylül 2018-Mart 2019 arasında senkop tanısı ile genel nöroloji polikliniğinde değerlendirilen 17-86 yaş aralığında 261 hastanın, EEG sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, ek hastalıkları, epilepsi tanısının olmaması ve kullandıkları ilaçlar dikkate alınarak veriler elde edildi.

Bulgular:

Hastaların %77’sinin (n=201) EEG’si normaldi. Hastaların %16,5’inde (n=43) simetrik yavaşlama ve keskin karakterli dalgalar, %1,5’inde (n=4) keskin ve keskin karakterli dalgalar, %1,5’inde (4) fokal yavaşlık ve %3,4’ünde (9) diken, diken-dalga kompleksleri izlendi.

Sonuç:

Senkop ile başvuran hastalarda teşhiste, ayrıntılı öykü alınması ve özgeçmiş sorgulanması, öncelikle kardiyovasküler inceleme yapılması, EEG’den daha yol göstericidir. Kliniği ile karar verilemeyen, arada kalınan hastalarda EEG yapılmalıdır. Buna rağmen yine de emin olunmazsa epilepsi tanısı ertelenmeli, hastalar sık kontrole çağrılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi, epilepsi, nöbet, senkop

Tam Metin (İngilizce)