Olgu Sunumu

Salgın Dönemlerinde Yüksek Riskli Abdominal Acillerin Yönetiminde Rejyonel Anestezinin Etkisi

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-03-031

  • Hürü Ceren Gökduman
  • Taner Abdullah
  • Funda Gümüş Özcan

Gönderim Tarihi: 28.03.2023 Kabul Tarihi: 30.05.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(2):198-201

Koronavirüs hastalığı-2019 pandemisi bize yoğun bakım yatak sayısının yüksek riskli hastaların postoperatif takibi için ciddi şekilde kısıtlanabileceğini göstermiştir. Bu durum, ertelenemeyecek yüksek riskli abdominal acillerin yönetiminde yoğun bakım desteği olmaksızın bir perioperatif plan geliştirme ihtiyacı doğurmuştur. Bu olgu serisinde, ilgili hasta grubunda olan dört olguda kombine spinal epidural anestezi altında uyanık laparotomi deneyimlerimizi paylaştık. Hastaların yaş ve ARISCAT skor medyan (min-maks) değerleri sırasıyla 73 yıl (56-85) ve 68 (52-74), ASA skorları III ve hepsi pulmoner komplikasyonlar yönünden yüksek risklilerdi. Mortalite ve ciddi komplikasyon olasılıkları ile beklenen hastane yatış süreleri sırasıyla %23 (%11-36), %40 (%34-48), 15,5 (13,5- 19) gün şeklindeydi. Hastaların kombine spinal-epidural anestezi altında opere edilmesi planlandı. Epidural kateterler planlanan cerrahi kesinin dermatom aralığını kapsayacak şekilde yerleştirildi. Spinal anestezi doz ve ilk seviye hedefi hastaların yaş ve hemodinamik durumuna göre bireyselleştirilerek %0,5 heavy-bupivakain ile yapıldı. Tüm hastalara farklı seviyelerden gastrointestinal rezeksiyon ve beraberinde anastomoz veya stoma açılması uygulaması yapıldı. Cerrahi süreler medyanı (min-maks) 155 (120-210) dakikaydı. Hiçbir hastanın servis takibinde yoğun bakım ihtiyacı gerektirecek veya preoperatif dönemde olmayan yeni bir klinik durum izlenmedi. Hastane yatış süreleri 7,5 (5-13) gün olarak izlendi.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, epidural anestezi, laparotomi, majör abdominal cerrahi, pandemik, rejyonel anestezi

Tam Metin (İngilizce)