Özgün Araştırma

Port Kateterizasyonu: 156 Hastalık Klinik Deneyimimiz

10.4274/BMB.galenos.2021.01.016

  • Edip Gönüllü
  • Serdar Yeşiltaş
  • Doğan Koca
  • Abdurrahman Aycan
  • Erkan Doğan

Gönderim Tarihi: 02.02.2021 Kabul Tarihi: 08.08.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):302-305

Amaç:

Ülkemizde pratikte çeşitli klinik ve cerrahi branşlar tarafından uygulanabilen port kateterizasyonu, malignite hastaları başta olmak üzere uzun süreli parenteral tedavi gerektiren hasta gruplarında son derece konforlu bir işlemdir.

Yöntem:

Bu çalışmada yerel etik kurul onayı alındıktan sonra anestezi uzmanı tarafından port kateterizasyon uygulanmış olan 156 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların %98,1’ine malignite (özofagus Ca: %37,3, mide: %24,8) nedeni ile işlem uygulandı. En sık uygulama yeri sağ internal juguler vendi (%65,4). Altmış iki hastada 2 veya daha fazla ponksiyon gerekti. Hastaların %1,9’unda port cebi enfeksiyonu nedeni ile port çıkarıldı.

Sonuç:

Biz bu çalışmada port kateterizasyon deneyimimizi sunduk ve ulusal literatüre katkı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, komplikasyon, malignite, port

Tam Metin (İngilizce)