Olgu Sunumu

Plummer-Vinson sendromunda yutma güçlüğünün endoskopik tedavisi

10.5350/BMB20161224025457

  • Ali Solmaz
  • Osman Bilgin Gulcicek
  • Talar Vartanoglu
  • Erkan Yavuz
  • Hakan Yigitbas
  • Candas Ercetin
  • Atilla Celik
  • Fatih Celebi

Gönderim Tarihi: 24.11.2016 Kabul Tarihi: 24.12.2016 Bagcilar Med Bull 2017;2(1):25-28

Plummer-Vinson sendromu (PVS), (Peterson‑Brown‑Kelly sendromu veya sideropenik disfaji olarak da bilinir) oldukça nadir görülen bir sendrom olup demir eksikliği anemisi, özefagusta web oluşumu ve buna bağlı yutma güçlüğü ile karakterizedir. Tedavi edilmediği takdirde yutma güçlüğü giderek artar ve bu hastalar uzun vadede özefagus ve farenksin skuamöz hücreli kanserinin riski altındadırlar. Tedavi demir replasmanı ve özefagustaki webin endoskopik veya cerrahi olarak açılmasından ibarettir. Biz burada kliniğimize yutma güçlüğü ile başvuran ve endoskopik balon dilatasyonu ile başarılı bir şekilde komplikasyonsuz olarak yutma güçlüğü tedavi edilen 17 yaşındaki olgumuzu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: yutma güçlüğü, özefajeal web, demir eksikliği anemisi, Plummer-Vinson sendromu