Özgün Araştırma

Pipelle® Biyopsinin Tanısal Doğruluğunu Etkileyen Faktörler

10.4274/BMB.galenos.2021.05.061

  • Alper Seyhan

Gönderim Tarihi: 05.05.2021 Kabul Tarihi: 27.09.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(4):370-375

Amaç:

Anormal uterin kanama ve endometrial kalınlık artışı nedeniyle endometrial örnekleme yapılan hastaların Pipelle® biyopsi ve dilatasyon & küretaj (D&C) sonuçlarının karşılaştırılması ve Pipelle® biyopsinin tanısal doğruluğunu etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlandı.

Yöntem:

Tekirdağ Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne anormal uterin kanama ve/veya endometrial kalınlık nedeniyle başvurup, aynı seansta Pipelle® D&C ile endometrial örnekleme yapılmış 122 olgunun retrospektif olarak dosya taraması ile sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular:

Pipelle® yöntemi ile yapılan biyopsilerin sonuçlarında 44 (%36,1) polip, 26 (%21,3) atrofi, 34 (%27,9) proliferatif endometrium, 11 (%9,0) sekretuvar endometrium, 4 (%3,3) karsinom, 1 (%0,8) atipisiz hiperplazi, 2 (%1,6) enflamasyon bildirildi. D&C yöntemi ile yapılan biyopsilerde 55 (%45,1) polip, 20 (%16,4) atrofi, 31 (%25,4) proliferatif endometrium, 9 (%7,4) sekretuvar endometrium, 4 (%3,3) karsinom, 1 (%0,8) atipisiz hiperplazi, 2 (%1,6) enflamasyon saptandı. Her iki yöntemin uyum oranları proliferatif endometrium, atrofi, polip, sekretuar endometrium, endometrium kanseri, atipisiz hiperplazi ve enflamasyon için sırasıyla %97,6, %95,3, %91,7, %98,3, %100, %100 ve %100 olarak saptandı. İki tanısal yöntem arasında uyumsuzluk en fazla endometrial polip patolojisinde görüldü.

Sonuç:

Sonuçlarımıza göre; Pipelle® biyopsi ve D&C prosedürü arasında patoloji sonuçları yönünden çok yüksek korelasyon olduğu görülmüştür. Pipelle® biyopsi; anestezi gerektirmemesi, ağrı miktarının az olması ve postoperatif komplikasyon riski azlığı nedeniyle endometrial patolojilerin teşhisi için D&C prosedürünün yerine güvenle tercih edilebilir. Diğer yandan, iki yöntem arasında en fazla uyumsuzluk görülen ve Pipelle® Biopside yetersizliğe yol açabilen endometrial polip olgularında D&C örneklemenin tercih edilmesi kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Dilatasyon ve küretaj, endometrial kalınlık, Pipelle® biyopsi, uterin kanama

Tam Metin (İngilizce)