Özgün Araştırma

Orta Derecede Mitral Yetersizliği Olan Anlamlı Mitral Darlığında Perkütan Balon Mitral Valvüloplastinin Sonuçları - Tek Merkez Çalışması

10.4274/BMB.galenos.2020.08.047

  • Ömer Çelik
  • Ahmet Anıl Şahin
  • Muammer Karakayalı

Gönderim Tarihi: 24.08.2020 Kabul Tarihi: 29.10.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(1):20-25

Amaç:

Romatizmal kalp hastalığı, kalp kapakçıklarında fonksiyon bozukluğuna neden olan bağışıklık komplekslerinin birikmesidir. Perkütan mitral balon valvüloplasti (PMBV), semptomatik orta veya şiddetli romatizmal mitral kapak hastalığı olan hastalarda belirlenmiş tedavi seçeneğidir. Ancak şiddetli mitral yetersizliği (MY) oluşma riski nedeniyle orta derecede MY olan mitral darlığı hastalarında PMBV tercih edilmez. Bu çalışmanın amacı, orta derecede MY olan semptomatik MS hastalarında PMBV’nin güvenilirliğini ve uygulanabilirliğini, işlem sonrası parametrelerini hafif MY olan veya olmayan mitral darlık hastalarınınkilerle karşılaştırarak değerlendirmektir.

Yöntem:

Semptomatik mitral darlığı olan 104 hastadan orta derecede MY olan 10 hasta grup 2, hafif MY olan veya hiç olmayan 94 hasta grup 1 olarak sınıflandırıldı. Tüm hastalara PMBV uygulandı ve işlem öncesi ve sonrası mitral kapak alanı, MY’leri kaydedildi ve 30 gün içinde kardiyovasküler olaylar ve komplikasyonlar değerlendirildi.

Bulgular:

İşlem öncesi ve sonrası her iki gruptaki tek fark MY’nin ciddiyetiydi. Otuz gün içinde her iki grupta da kardiyovasküler ölüm görülmedi. PMBV sonrası şiddetli MY gelişen hasta sayısı birinci grupta 3 ve ikinci grupta 1 hasta idi. Grup 1’deki tüm ileri MY hastalarda şiddetli MY gelişmesi nedeniyle 30 günde mitral kapak replasmanı gerekti. Kompozit komplikasyon oranı gruplar arasında benzerdi.

Sonuç:

PMBV, orta derecede MY ile belirgin mitral darlığı olan seçilmiş hastalar için alternatif bir tedavi seçeneği olabilir.

Anahtar Kelimeler: Mitral kapak darlığı, mitral kapak yetersizliği, mitral kapak valvüloplasti

Tam Metin (İngilizce)