Olgu Sunumu

Nörofibromatozisli bir hastada ekzofitik dev hücreli glioblastoma tip 1: Olgu sunumu

10.5350/BMB20170608093717

  • Meliha Gundag Papaker
  • Serkan Kitis
  • Mehmet Hakan Seyithanoglu
  • Tolga Turan Dundar
  • Zeynep Tosuner

Gönderim Tarihi: 05.06.2017 Kabul Tarihi: 08.06.2017 Bagcilar Med Bull 2017;2(2):57-59

Dev hücre glioblastoma multiforme (GCGBM), glioblastoma multiforme (GBM) tümör spektrumu içerisinde nadir görülen bir alt tiptir. Nörofibromatoz Tip 1 (NF1) genelde iyi huylu bir neoplazm gelişim riski taşır. NF1 olan 43 yaşındaki bir kadında nadir görülen bir ekzofitik GCGBM olgusunu sunuyoruz. Sağ frontal bölgede yer alan tümör tamamen çıkarıldı ve hastaya 60 Gy ile radyoterapi ve temozolomid ile kemoterapi uygulandı.

Anahtar Kelimeler: ekzofit dev hücre glioblastoma multiforme, nörofibromatoz Tip 1, glioblastoma multiforme