Olgu Sunumu

Nadir Bir Olgu: Aksiller Bölgede Malign Granüler Hücreli Tümör

10.4274/BMB.galenos.2019.09.014

  • Burak Ergün Tatar
  • Caner Gelbal
  • Melihcan Sezgiç
  • Perçin Karakol
  • Can Uslu
  • Selva Kabul

Gönderim Tarihi: 10.09.2019 Kabul Tarihi: 11.11.2019 Bagcilar Med Bull 2019;4(4):106-109

Granüler hücreli tümör (GHT) nadir görülen yumuşak doku tümörüdür. Sıklıkla üst ekstremitede görülse de vücudun herhangi bir yerinde görülebilir. Tümör olgularının büyük çoğunluğu benigndir yaklaşık %2’lik kısmı maligndir. Tümör %5-8 oranında memede görülmektedir. Yavaş büyüyen, ağrısız, mobil kitle ile ortaya çıkar. Kesin tanı histopatolojik olarak konulmaktadır. Tedavisi geniş eksizyondur. Yetmiş beş yaşında kadın hasta sağ aksillada ülsere eksüdalı kitle ile başvurdu. Sekiz ay önce sağ memedeki mamografi sonucu BIRADS 3 olan kitle için genel cerrahi tarafından mastektomi ve aksiller diseksiyon yapıldı. Meme patolojisi filloides tümör olarak belirlendi. Aksilladaki otuz lenf nodundan beş tanesinde GHT’ye rastlandı. Aksilladaki kitleye insizyonel biyopsi yapıldı. Histopatolojik ölçümlerde S-100 ve CD-68 pozitifliği, tümör hücrelerinde eozinofilik boyanma ile belirgin nükleolusua sahip pleomorfik nükleuslar görülmüştür. Tümör geniş eksizyonla çıkartıldı defekt alanı kısmi kalınlıkta deri greft ile kapatıldı. Patolojik ölçümlerde aksilladaki GHT’nin meme metastazı olarak değil, deri kaynaklı malign GHT’si olduğu belirlendi. Ki-67 proliferasyon indeksi %10 olarak saptandı. Cerrahi sınırlar salim olarak görüldü. Hastanın postoperatif takiplerinde herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Aksilladaki GHT’ler genel olarak meme metastazı sonucu görülmektedir ve büyük çoğunluğu benigndir. Malign deri kaynaklı GHT nadir görülen bir olgudur.

Anahtar Kelimeler: Granüler hücreli tümör, aksilla, nadir tümörler

Tam Metin (İngilizce)