Özgün Araştırma

Mediolateral Epizyotomi Yapılan Nullipar Kadınlarda Seksüel Disfonksiyon Riski Artabilir

10.4274/BMB.galenos.2022-11-091

  • Erhan Okuyan
  • Özlem Karabay Akgül
  • Emre Günakan
  • Lena Türeyici

Gönderim Tarihi: 05.11.2022 Kabul Tarihi: 10.01.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(1):21-26

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, mediolateral epizyotomi ile doğum yapan kadınlar ile epizyotomi yapılmadan doğum yapan kadınlar arasındaki cinsel işlev bozukluğu sıklığını karşılaştırmaktır.

Yöntem:

Bu prospektif çalışmaya üçüncü basamak bir merkezde doğum yapan toplam 179 kadın dahil edildi. Hastalar mediolateral epizyotomi yapılan ve yapılmadan vajinal doğum yapan kadınlar olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar yaş, vücut kitle indeksi, eğitim durumu, doğum için hastanede kalış süresi ve Arizona cinsel deneyimler ölçeği (ASEX) açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Mediolateral epizyotomi uygulanan hastalarda doğum eylemi ve doğum süresi cinsel işlev bozukluğu ile ilişkili bulundu (sırasıyla p<0,001 ve p=0,01). Ancak doğum için geçen süre seksüel disfonksiyon açısından bağımsız bir faktör değildir. Ancak epizyotomi yapılması cinsel işlev bozukluğu riskini 2,5 kat artırmaktadır. (olasılık oranı: 2.35, güven aralığı: 1,45-3,83, p=0,001). ASEX subskorlarının epizitomi varlığına göre değerlendirilmesinde; epizyotomili hastaların cinsel dürtü, orgazma ulaşma ve orgazmdan tatmin olma puanları anlamlı olarak daha yüksekti (tümü için p<0,001). Ayrıca epizyotomi yapılanlarda cinsel uyarılma ve lubrikasyon etkilenmedi.

Sonuç:

Çalışmamızın sonuçlarına göre vajinal doğum sırasında mediolateral epizyotomi yapılması, doğum sonrası kadınlarda cinsel işlev bozukluğu sıklığını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arizona cinsel deneyimler ölçeği, cinsel işlev bozukluğu, epizyotomi, mediolateral epizyotomi

Tam Metin (İngilizce)