Olgu Sunumu

Lumboperitoneal şanta bağlı gelişen spontan akut subdural hematom: Olgu sunumu ve literatür taraması

10.5350/BMB20171209041458

  • Feyza Karagoz Guzey
  • Ozgur Yusuf Aktas
  • Azmi Tufan
  • Burak Eren
  • Mustafa Safi Vatansever
  • Ilker Gulec
  • Ebru Doruk
  • Murat Karacan
  • Erhamit Okutan
  • Abdurrahim Tas

Gönderim Tarihi: 09.12.2017 Kabul Tarihi: 14.12.2017 Bagcilar Med Bull 2017;2(4):98-103

Amaç:

Lumboperitoneal şant uygulanması sonrası beyin omurilik sıvısının aşırı drenajına bağlı spontan kafaiçi akut subdural hematom gelişen nadir bir olgunun sunulması ve bu konuda literatür taraması yapılması.

Olgu Sunumu:

Benign kafaiçi hipertansiyon tedavisi için lumboperitoneal şant uygulanmasından 3 yıl sonra spontan akut subdural hematom gelişen 53 yaşında kadın olgu sunuldu. Hasta şantın çıkarılması ve hematomun boşaltılması ile tedavi edildi.

Yöntem ve Gereçler:

Literatürde lumboperitoneal şant takılması sonrası kendiliğinden ya da hafif kafa travmasıyla kafa içi kanama gelişen 16 olgu bulduk. Hastalıkların özellikleri kaydedildi, sondurum Glasgow sondurum skalasına göre verildi ve Glasgow sondurum skala derecesi 1-3 olması kötü sonuç olarak kabul edildi. Sondurumu etkileyen faktörler değerlendirildi.

Bulgular:

Toplam 10 kadın ve 7 erkek olgu vardı, yaşları 59.7±15.1 idi. Lumboperitoneal şantla tedavi edilen asıl hastalık olguların çoğunda hidrosefali ya da benign kafaiçi hipertansiyondu. Olguların 12’sinde kanama subdural alana, 5’inde diğer kompartmanlaraydı (intraserebral ya da subaraknoid). Olguların 5’i ölmüştü ve kötü sondurum oranı %62.5 idi. Sondurumu anlamlı olarak etkileyen tek faktör lumboperitoneal şant takılmasından kafaiçi kanamaya kadar geçen süre idi. Bu süre kötü sonuçlanan olgularda anlamlı olarak kısaydı (3.7’ye 38.6 ay).

Sonuçlar:

Lumboperitoneal şant uygulanması şanttan aşırı beyin omurilik sıvısı drenajına bağlı kafaiçi kanama gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Lumboperitoneal şantlı olgular özellikle şant takılmasından sonraki ilk birkaç ay olmak üzere çok yakından izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: akut subdural hematom, Kafaiçi kanama, kafaiçi hipotansiyon, lumboperitoneal şant uygulanması