Olgu Sunumu

Lomber radikülopatiye neden olan hidrojel implant: Olgu sunumu

10.5350/BMB20170913031055

  • Azmi Tufan
  • Abdurrahim Tas
  • Feyza Karagoz Guzey
  • Ozgur Yusuf Aktas
  • Burak Eren
  • Ilker Gulec
  • Mustafa Ornek
  • Eyup Cetin

Gönderim Tarihi: 06.09.2017 Kabul Tarihi: 13.09.2017 Bagcilar Med Bull 2017;2(3):71-74

Amaç:

Lomber dejeneratif disk hastalığının yeni tedavi yöntemlerinden biri intervertebral disk içine perkutan hidrojel implant yerleştirilmesidir. Bu yöntemle disk yüksekliğinin artması ve foramenlerin genişlemesi, bu sayede diskojenik ağrının ve kök basısına bağlı ağrının ortadan kaldırılması amaçlanır. Son birkaç yıldır minimal invaziv bir yöntem olduğu için giderek kullanımı artan bu yöntemin ne yazık ki ciddi komplikasyonları olabilmektedir. Hidrojel implant basısına bağlı lomber kök basısı olan bir olgu sunuldu.

Olgu Sunumu:

Altmış bir yaşında erkek hasta 6 ay önce L4-5 seviyesine perkutan olarak uygulanmış hidrojel implantın neden olduğu sol L5-kök basısına bağlı şiddetli sol bacak ağrısı ile başvurdu. Manyetik rezonans görüntülemede L4-5 disk seviyesi düzeyinde sol L5 köküne basan ve lomber disk hernisine benzeyen bir lezyon görüldü. Lezyon T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens, T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünümdeydi. İmplant açık cerrahi girişimle çıkarıldı.

Sonuç:

İntervertebral hidrojel implant komşu dokulardan su çekerek şişer. Aslında disk yüksekliğinin artmasını sağlayan asıl mekanizma da budur. Ancak eğer çok fazla şişerse, spinal kanal içine taşıp kök ya da dural kese basısına ve nörolojik bulgulara neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: intervertebral hidrojel implant, kök basısı, lomber disk hernisi