Özgün Araştırma

Kısa Bağırsak Oluşturulan Ratlarda “Longitudinal Gastrojejunostomi” Ameliyatının Malabsorbsiyon Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-09-073

  • Sinan Arıcı
  • Osman Bilgin Gülçiçek
  • Aytaç Biricik
  • Erkan Yavuz
  • Hakan Yiğitbaş
  • Candaş Erçetin
  • Aslı Kahraman Akkalp
  • Atilla Çelik

Gönderim Tarihi: 13.09.2022 Kabul Tarihi: 13.01.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(1):27-32

Amaç:

Kısa bağırsak sendromu (KBS), bağırsaklardan besin ve sıvının yetersiz emiliminin şiddetli, kronik bir durumudur. Longitudinal gastrojejunostomi, mide mukoza yüzeyinde yeni bağırsak mukozası veya intestinal metaplazisi oluşturmak ve bağırsak geçiş süresini artırmak için düşünülmüş bir tekniktir.

Yöntem:

Yirmi dört adet Wistar-Hannover rat 3 gruba ayrıldı. Birinci grup Sham grubu olarak belirlendi, 2. gruptaki hayvanlarda uygun bağırsak rezeksiyonu ile birlikte KBS oluşturuldu, 3. grupta KBS oluşturulan ratlara longitudinal gastrojejunostomi uygulandı. On dört gün sonra tüm sıçanlar tartıldı, ötenazi yapıldı ve kan örnekleri alındı. Histopatolojik inceleme için anastomoz kısımları rezeke edildi.

Bulgular:

Grup 3’te kilo kaybı anlamlı olarak daha azdır ve grup 3’te grup 2’ye kıyasla vitamin B12 ve GLP-2 seviyeleri anlamlı olarak daha yüksektir. Longitudinal antiperistaltik gastrojejunostomi mide mukozasında intestinal metaplaziyi teşvik ettiği ve emilim yüzeyini artırdığı gözlenmiştir.

Sonuç:

Bu cerrahi işlem kısa bağırsak sendromunda absorpsiyon yüzey alanını artırmak için kullanılabilir. Ancak bunun yeterince güçlü klinik deneylerle belirlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İntestinal metaplazi, kısa bağırsak sendromu, longitudinal gastrojejunostomy

Tam Metin (İngilizce)