Derleme

Kronik Kabızlık Yönetiminde Laktüloz ve Bisakodilin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: Etkinlik, Güvenlik ve Hasta Tercihleri

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-073

  • Mustafa Reşat Dabak
  • Kerim Güler

Gönderim Tarihi: 23.08.2023 Kabul Tarihi: 09.11.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(4):335-340

Kronik kabızlık, yaygın bir gastrointestinal bozukluktur ve yönetimi genellikle laksatiflerin uzun süreli kullanımını gerektirir. Bu derlemede, yaygın olarak kullanılan iki laksatif olan laktüloz ve bisakodil arasındaki farklılıklar ele alınmıştır. Her iki laksatif etkinlik, yan etki profili, tolerans gelişimi, özel popülasyonlarda kullanım, ilaç etkileşimleri ve kontrendikasyonları, hasta uyumu ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri yönünden var olan kanıtlar ışığından karşılaştırılmıştır. Hem laktüloz hem de bisakodil, bağırsak hareketlerini iyileştirmede etkili olup klinik uygulamada yaygın olarak kullanılırlar. Ancak, yan etki profili, hasta uyumu, yaşam kalitesi ve maliyet-etkinlik gibi faktörler göz önüne alındığında, laktüloz belirli hasta popülasyonları için daha olumlu bir profil sunabilir. Aile hekimleri, hastaları için en uygun tedavi seçeneğini seçerken bu yönleri göz önünde bulundurmalı ve her zaman bireysel hasta özelliklerini ve tercihlerini dikkate almalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Bisakodil, kabızlık, laksatif, laktüloz, müshil, osmotik, uyarıcı

Tam Metin (İngilizce)