Olgu Sunumu

Konjenital Nötropenili Bir Hastada COVID-19 Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-07-066

  • Sezin Naiboğlu
  • Mehmet Halil Çeliksoy
  • Ayşegül Öztürk Kaymak
  • Hasan Önal
  • Işılay Turan
  • Selami Ulaş
  • Çiğdem Aydoğmuş

Gönderim Tarihi: 26.07.2022 Kabul Tarihi: 25.12.2022 Bagcilar Med Bull 2023;8(1):94-98

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID -19), şiddetli akut solunum sendromu-koronavirüs- 2’nin neden olduğu bir solunum yolu hastalığıdır. Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak sınıflandırılan bir acil halk sağlığı durumu haline geldi. Öncelikle bir solunum yolu hastalığı olmasına rağmen, sindirim sistemini de etkilediğine ve iştahsızlık, ishal, mide bulantısı ve kusma gibi çeşitli semptomlarla kendini gösterdiğine dair artan kanıtlar vardır. Bu olgu sunumunda, solunum sistemi tutulumu olmayan, sadece gastrointestinal sistem tutulumu ve sekonder uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması sendromu gelişen doğuştan nötropenili 14 yaşında bir kız hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, HAX-1 mutasyonu, konjenital nötropeni, koronavirüs, primer immün yetmezlik

Tam Metin (İngilizce)