Olgu Sunumu

Kaybolan safra kanalı sendromunun nadir bir nedeni olarak Hodgkin Lenfoma: Olgu sunumu

10.5350/BMB20180730075415

  • Erdem Sunger
  • Elif Yorulmaz
  • Ahmet Engin Atay
  • Burcak Karadeniz
  • Husniye Esra Pasaoglu
  • Sabahattin Kaymakoglu
  • Raim Iliaz

Gönderim Tarihi: 30.07.2018 Kabul Tarihi: 04.09.2018 Bagcilar Med Bull 2018;3(3):37-40

Kaybolan safra kanalı sendromu (VBDS), interlobüler safra kanallarının yetersizliği ile birlikte intrahepatik kolestaza bağlı sarılık ve uzamış kolestaz ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Hodgkin lenfomanın (HL) karaciğer tutulumu iyi bilinir, ancak VBDS, HL'nin oldukça nadir görülen bir bulgusudur. Patolojik mekanizmanın tam açıklanmamış olmaması ve bozukluğun nadir olması tanısal karışıklığa neden olabilir. Yaygın sarılık ile başvuran Hodgkin lenfoma ile ilişkili bir VBDS olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, kolestaz, kaybolan safra kanalı sendromu