Özgün Araştırma

İkinci ve Üçüncü Basamak Hastanelerin COVID Kliniklerinde Çalışan Doktorların Tedavi Seçeneklerine Bakışı 2021’den 2022 ye Ne Değişti? 2 Yıllık İzlemin Sonuçları

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-071

  • Mehmet Burak Aktuğlu

Gönderim Tarihi: 15.08.2023 Kabul Tarihi: 04.09.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(3):317-324

Amaç:

İkinci ve üçüncü basamak hastanelerin Koronavirüs (COVID) servislerinde çalışan hekimlerin 2 yıl içinde sağaltım seçeneklerine bakışlarındaki değişiklikleri belirlemektir.

Yöntem:

On dört soruluk bir test 2021 ve 2022’nin Mart aylarında 2. ve 3. derece hastanelerimizin COVID kliniklerinde çalışan doktorlarına gönüllük esasına dayanarak uygulandı.

Bulgular:

Prednizolon IV 60 VE 80 mg’nin standart tedavilere eklenmesi 2022 de 2021’e göre daha etkin bulundu. Ayrıca 250 mg ve üstü doz steroid uygulanması da 2022’de daha üstün bulundu. Asetilsalisilik asit (ASA) uygulanması her 2 yılda da etkin görülse de 2022’de güven aralığı biraz azalmış olarak gözlendi. Düşük moleküler ağırlıklı heparin ve özellikle enoksaparin her 2 yılda da uygulanmış ve 2022 de 2021’e göre etkinlik açısından daha güvenilir bulunmuştur. Aşılara güven açısından en güvenilir aşı BIONTECH olarak gözlenmiştir.

Sonuç:

Tüm pandemi boyunda dünyada hekimler COVID’e karşı pek çok ilaç denemişlerdir. Sonuçta standart tedavilere ek olarak aşılar, steroid, ASA, düşük moleküler ağırlıklı heparin en güvenilir sonuçları vermiştir. Ülkemizde de çalışmamızın sonucunda, COVID kliniklerinde çalışan doktorlar da küresel meslektaşlarıyla aynı tedavileri uygulamış ve aynı ilaçları sağaltımda güvenilir bulmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: COVID, klinisyen, seçenek, tedavi, tercih

Tam Metin (İngilizce)