Özgün Araştırma

İdiyopatik Normal Basınçlı Hidrosefalide Farklı Tedavi Yaklaşımları: Lumboperitoneal Şantlar ya da Ventriküloperitoneal Şantlar?

10.4274/BMB.galenos.2019.285905

  • Ayçiçek Çeçen
  • Merih İş
  • Erhan Çelikoğlu

Gönderim Tarihi: 01.03.2018 Kabul Tarihi: 04.02.2019 Bagcilar Med Bull 2019;4(1):21-24

Amaç:

İdiyopatik normal basınçlı hidrosefali (iNPH) ya da Adam-Hakims sendromu demans, yürüme bozukluğu ve idrar inkontinansın önemli ve az bilinen bir nedenidir. Çalışmamızda iNPH tedavisinde kullanılan ventriküloperitoneal ve lumboperitoneal şantların etkinliğini ve komplikasyon oranlarını karşılaştırdık.

Yöntem:

Kliniğimizde 2003-2012 yılları arasında iNPH tanısıyla ventriküloperitoneal veya lumboperitoneal şantla tedavi edilen 25 hasta geriye dönük olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, klinik prezentasyon, tedavi yöntemi ve komplikasyon oranları kaydedildi.

Bulgular:

Lumboperitoneal şant (LPS) grubunda iki revizyon yapıldı; 1 distal kateter enfeksiyonu ventriküloperitoneal şantla (VPS) değiştirildi. Bir hasta yara yeri kaşıntısı sonucu yara yeri açıldı ve peritoneal uç revize edildi. VPS (13 hasta) grubunda, 1 hasta subdural hematom nedeniyle 3 ay sonra kanama boşaltıldıktan sonra revize edildi. Çalışmayan bir VPS de 3 yıl sonra LPS ile değiştirildi.

Sonuç:

Şant, yerleştirilmesi için uygun hastalar seçilecek olursa, tipi ister VPS olsun ister LPS olsun iNPH nedeniyle oluşan klinik bulguları kontrol etmede etkin bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Amnezi, dengesizlik, lumboperitoneal şant, normal basınçlı hidrosefali, üriner inkontinans, ventriküloperitoneal şant

Tam Metin (İngilizce)