Olgu Sunumu

Hiperandrojenizmin Çok Nadir Bir Nedeni: Adrenal Tümör Olgusu

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-01-03

  • Nurşen Kurtoğlu Aksoy
  • Hakan Gürarslan
  • Gül Gizem Pamuk

Gönderim Tarihi: 09.01.2023 Kabul Tarihi: 13.02.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(1):107-110

Adrenal tümörler hiperandrojenizmin çok nadir nedenleridir. Androjen salgılayan adrenal tümörler genellikle maligndirler, ancak kadınlarda benign tümörler de tanımlanmıştır. Adrenokortikal karsinom 1-2/milyon/yıl sıklığı ile çok nadirdir. Androjen salgılayan tipteki adrenokortikal karsinomlar hirsutizm, akne, alopesi ve kliteromegali gibi virilizasyon semptomları ile prezente olabilir. Bu olgu hiperandrojenizm ve virilizasyon bulguları ile başvurdu ve çok nadir bir neden olan androjen salgılayan adrenal tümör olarak teşhis edildi. Semptomlar adet düzensizliği ve klitoris büyüklüğü gibi jinekolojik şikayetlerle ilişkili olduğu için bu hastalar öncelikle jinekologlarına başvurabilirler. Jinekologlar bu nadir hastalıkların erken teşhisinde önemli bir rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Adrenal, adrenal tümör, androjen fazlalığı, adrenokortikal karsinom, virilizasyon

Tam Metin (İngilizce)