Özgün Araştırma

Gastroskopi Yapılan Hastalarda Ağrı Katastrofizasyonu ile Sedasyon İlişkisi

10.4274/BMB.galenos.2020.06.024

  • Pınar Duman Aydın
  • Ahmet Akbaş
  • Ahmet Şen

Gönderim Tarihi: 23.06.2020 Kabul Tarihi: 31.08.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(1):1-6

Amaç:

Katastrafizasyon, olaylar ve tehlikeyle ilgili olabilecek en kötü sonucu düşünüp bunun olabilirliğini artırmak olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada özefagogastroduedonoskopi işlemi öncesi ağrı katastrofizasyonunu belirlemek için hastalara uygulanan katastrafizasyon skalası ile hastalara damar yolu açılışındaki ağrısı ve uygulanan sedasyon miktarı karşılaştırıldı.

Yöntem:

Özefagogastroduodenoskopi planlanan hastalar işlem öncesinde acı felaket ölçeği hakkında bilgilendirildi ve formu cevaplamaları istendi. Hastanın damar yolu açma esnasındaki ağrısı Numerik Ağrı Değerlendirme skalasına göre kaydedildi. Tüm hastalara özefagogastroduedonoskopi işlemi esnasında sedasyon uygulandı. Her iki ağrı değerlendirme yöntemi ile hastaya uygulanan sedasyon ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular:

Hem vasküler erişim sırasında ağrının yoğunluğu (DyNRS) ile endoskopi esnasında uygulanan sedasyon miktarı arasında hem de Acı Felaket ölçeği ile DyNRS arasında pozitif yönde korelasyon görüldü.

Sonuç:

Bu çalışmada, damar yolu ağrı şiddeti ile sedasyon tüketimi arasında bir ilişki olduğu ve ağrı düzeyi arttıkça sedasyon tüketim miktarında da artış olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı katastrafizasyon skalası, endoskopi, numerik değerlendirme skalası, sedasyon

Tam Metin (İngilizce)