Olgu Sunumu

Fekaloid Umblikal Drenajı Olan Patent Omfalomezenterik Kanal Tanılı Bir Yenidoğan

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-03-023

  • Nur Aycan
  • Eyyüp Yürektürk
  • Ali Ateş
  • Kemal Ayengin
  • Emel Nadya Toplar
  • Serap Karaman
  • Oğuz Tuncer

Gönderim Tarihi: 13.03.2023 Kabul Tarihi: 23.05.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(2):194-197

Yenidoğan döneminde umblikal anomaliler oldukça sık görülmektedir. Göbek patolojili olgularda embriolojik gelişim basamaklarını ve anatomiyi bilmek doğru tanı ve tedavi için esastır. Bu anomalilerin nadir bir tipi patent omfalomezenterik kanal olup hayatın ilk gününde tanı koyulabilir. Yenidoğanın geçici taşipnesi nedeniyle ünitemize yatırılan miadında bir erkek bebeğin umbilikustan sarı-yeşil renkli, köpüklü fekaloid drenajı olduğu görüldü. Göbek kordonunda vişne renkli mukoza ile uyumlu doku görüntüsü mevcuttu. Tetkikleri sonucu patent omfalomezenterik kanal tanısı koyularak opere edildi. Umblikus anomalileri arasında nadir olarak görülen patent omfalomezenterik kanal anomalisi olgusunu bildirmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Konjenital anomali, omfalomezenterik kanal, yenidoğan

Tam Metin (İngilizce)