Özgün Araştırma

Erken Hepatoselüler Karsinom Tedavisinde Resveratrolün Farmakolojik Mekanizmalarına İlişkin Çoklu Veritabanı Temelli Çalışma

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-01-02

  • Weichen Si

Gönderim Tarihi: 03.01.2023 Kabul Tarihi: 09.03.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(2):140-149

Amaç:

Resveratrolün erken hepatoselüler karsinomun tedavisinde ana hedef genlerini, anahtar yolaklarını ve bunların etki mekanizmalarını bir ağ farmakolojisi yaklaşımı kullanarak çoklu veritabanlarına dayalı olarak analiz etmektir.

Yöntem:

Resveratrolün hedefleri, İsviçre Hedef Tahmini veritabanından elde edildi; erken hepatoselüler karsinomun hedefleri GeneCards, OMIM ve DisGent veritabanlarından elde edildi. Bileşik hedef hastalık ağı, Cytoscape yazılımı kullanılarak oluşturuldu; protein etkileşim ağı, STRING veritabanı kullanılarak oluşturuldu; GO işlevi ve KEGG yolağı zenginleştirme analizi, R dilinde gerçekleştirildi.

Bulgular:

İsviçre Hedef Tahmini veritabanından resveratrol için altmış dokuz potansiyel hedef elde edildi. Hastalık veritabanının taranması ve kopyalanması, erken hepatoselüler karsinom için 9682 hastalık hedefi ortaya koydu. GO fonksiyonel zenginleştirme analizinden 754 giriş elde edildi ve KEGG zenginleştirme analizinden istatistiksel olarak anlamlı 99 yolak elde edildi.

Sonuç:

Resveratrolün erken hepatoselüler karsinom için etki mekanizması, çok hedefli, çok yolaklı bir etkileşimdir. Reseptörler, SRC, CYP3A4, PIK3CA, CYP1A1, RELA, ESR1 ve diğer hedeflerle ilişkili olabilir ve ana sinyal yolakları, hepatoselüler karsinoma yolağı, PD-L1 ekspresyonu ve PD-1 kontrol noktası yolağı ile ilişkili olabilir. Kolin metabolizma yolağı, merkezi cabon metabolizma yolağı ve diğer yolaklar. Bir sonraki derinlemesine deneysel çalışma için teorik bir temel sağlar.

Anahtar Kelimeler: Biyoinformatik, çoklu veritabanı, erken hepatoselüler karsinom, farmakolojik mekanizma, resveratrol

Tam Metin (İngilizce)